Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rudiments of Geometry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2GELa
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rudiments of Geometry
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

A student becomes familiar with basic notions of affine and metric affine geometry and with properties of transformations which preserve basic relations of these geometries.

Pełny opis:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: Mathematics, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 4

Prerequisities: Linear Algebra II, Elements of Logic and Set Theory

lecture 30 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x2h = 10h

the final examination: preparation.and take 15h + 4h = 19h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 74 h., 2 ECTS

Practical exercises: 75 h., 3 ECTS

Efekty uczenia się:

Knows basic techniques of the analytical affine geometry; in particular: he can determine equations of a line, a plane, and of an arbitrary subspace characterized in terms of their geometrical position, can solve problems where the affine cross ratio is involved, can apply the Ceva and the Menelaos Theorem.

Knows fundamental types of affine transformations and their analytical characterization, can characterize affine transformations determined by means of simple invariants.

Knows fundamental systems of notions used to characterize Euclidean Geometry (orthogonality, equidistance); can characterize mutual position of spheres and subspaces. Can use inversion to translate problems of inversive ((Moebius) geoemetry into the language of Euclidean Geometry and vice versa.

Knows and can use (in simple cases) principles of classification of isometries of Euclidean Spaces.

After completing the course student gets backgrounds enabling him to learn and develop classical geometry.

KA6_WG03, KA6_UW10, KA6_WG04, KA6_WG02, KA6_KK01, KA6_UU01

Metody i kryteria oceniania:

The overall form of credit for the course: final exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Krzysztof Petelczyc, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)