Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3OWI Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 1 - 3 rok sem. letni Matematyka spec. matematyka teoretyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: brak

wykład 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15h

zapoznanie z literaturą 5h

udział w konsultacjach 1h

przygotowanie do zaliczenia 3h

czas trwania zaliczenia1h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 22 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 6 godzin, 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 9, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_WK02 - zna wybrane zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

KA6_WK03 - rozumie, że nowoczesne technologie są pochodną odkryć naukowych w naukach podstawowych

KA6_KK01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.