Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy ekspresji plastycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2ALA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy ekspresji plastycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia warsztatowe stwarzają okazję do wielostronnej aktywności twórczej studentów w zakresie sztuk wizualnych, a także zaznajamiają ich z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi metodyki nauczania plastyki. Celem zajęć jest stworzenie możliwości dla twórczej ekspresji wizualnej studentów w zakresie różnych technik plastycznych: malarskich, rysunkowych, graficznych, rzeźbiarskich, przestrzennych (instalacja) i innych.


Studenci zapoznają się z materiałami plastycznymi i kilkoma technikami, przy użyciu których możliwe jest wyrażenie emocji autora pracy.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z formami ekspresji plastycznej/wizualnej oraz z podstawowym warsztatem plastycznym wykorzystywanym w edukacji.

Pełny opis:

Program zajęć zawiera teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę, jest to jednak układ otwarty, wizja ta rozumiana jest jako "pole możliwości", stwarza okazje nie tylko dla wielostronnego rozwoju ekspresji, ale także dla twórczej aktywności jako doświadczenia indywidualnego. Pozwala na zapoznanie się z wielorakimi możliwościami artystycznego wyrazu w toku spotkań ze sztuką, jak też w czasie własnej aktywności twórczej studentów. W trakcie zajęć zaistnieją: elementy teorii i praktyki wychowania przez sztukę oraz twórczość w trakcie działań plastycznych studentów, wizyty: w galeriach sztuki i muzeach, pokazy filmów o sztuce, dokumentacji z działań twórczych artystów i pedagogów z dziećmi i młodzieżą. Cele przedmiotu to: zdobywanie wiedzy, umiejętności i sprawności praktycznych w zakresie działań artystycznych oraz animatorskich z zakresu wychowania przez sztukę, kształtowanie postawy zaangażowanej i empatycznej.

Literatura:

1. Berger John, Sposoby widzenia, REBIS, Poznań 1997

2. Ekspresja – jej wartość i potrzeba, (red.) Wiesława Pielasińska, WSiP, Warszawa 1983

3. Karny Danuta, Twórcza zabawa barwami, Trans Humana, Białystok 2005

4. Popek Stanisław, Barwy i psychika, UMCS, Lublin 2003

Literatura pomocnicza:

1. Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

3. Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zasady leżące u podstaw kreacji twórczej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej K_W11

2. Student wie, jak tworzyć prace wizualne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi K_W16

3. Student umie realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponuje umiejętnościami do ich prezentacji K_U08

4. Posiada umiejętności wykorzystania zasad leżących u podstaw kreacji wizualnej, umożliwiających swobodę i niezależność twórczej ekspresji K_U09

5. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metoda warsztatowa, konsultacje

Ocena efektów pracy twórczej (ocena prac plastycznych)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z formami ekspresji plastycznej/wizualnej oraz z podstawowym warsztatem plastycznym wykorzystywanym w edukacji.

Pełny opis:

1. Ekspresja twórcza, wyrażanie emocji w sztuce, formy ekspresji artystycznej

2. Ekspresjonizm w sztuce XX wieku - wybrane przykłady

3. Autoportret w czasie pandemii - technika mieszana

4. Namaluj swoje emocje - ćwiczenie malarskie

5. Moja opowieść w fotografii - inspiracje obrazem fotograficznym

6. Drzewo takie jak ja - ćwiczenie z obrazem fotograficznym

7. Mój suchy ogród - instalacja plastyczna

Literatura:

1. Berger John, Sposoby widzenia, REBIS, Poznań 1997

2. Ekspresja – jej wartość i potrzeba, (red.) Wiesława Pielasińska, WSiP, Warszawa 1983

3. Karny Danuta, Twórcza zabawa barwami, Trans Humana, Białystok 2005

4. Popek Stanisław, Barwy i psychika, UMCS, Lublin 2003

Literatura pomocnicza:

1. Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

3. Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.