Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2DRA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drama
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie efektywnej metody pedagogicznej, edukacyjnej i terapeutycznej, wykorzystującej naturalną skłonność człowieka do naśladownictwa i zabawy oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej. Po odbyciu ćwiczeń student :

-zna elementarną terminologię stosowaną w dramie i rozumie jej źródła oraz zastosowania w edukacji i terapii

-ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań dramowych i procedurach stosowanych w obszarze tej metody

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich znaczenie w edukacji i terapii

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, specjalnościowy, M_7

Rok studiów /semestr: rok II, semestr IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, projekty indywidualne

Punkty ECTS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w konwersatoriach – 30 godzin

- udział w konsultacjach – 10 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

40 godz., 1,5 pkt.

- o charakterze praktycznym 10 godz. 0,5 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1995,

M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2003,

M. Gudro, Przygoda z dramą, Wrocław 1994,

S. Stankiewicz, K. Tomczak, Psychodrama w psychoterapii, Sopot 2012 .

E. Roine, Psychodrama, czyli jak grać główną rolę w swoim życiu, Opole 1994,

K. Horney, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987,

K. Pankowska, Drama – zabawa i myślenie, Warszawa 1990,

K. Pankowska ,Edukacja przez dramę, Warszawa 1997,

W. Pelasińska, Ekspresja, jej wartość i potrzeba, Warszawa1983

K. Hogan, Sztuka porozumiewania się, Warszawa 2002

K. Hogan, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Warszawa 2002

A. Aichinger, W. Holl, Psychodrama. Terapia grupowa z dziećmi, Kielce1999.

Literatura uzupełniająca:

J. Pichalska, E. Świderska, A. Dziedzic, Drama na lekcjach języka polskiego, Warszawa 1994

K. Pankowska, Pedagogika dramy, Warszawa 1996,

T. Lewandowska-Kidoń, Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2001,

P.Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998,

R. Fisher – W.Ury, Dochodząc do tak, Warszawa 1990,

J.Rojewska, Grupa bawi się i pracuje, CzęśćII, Wrocław 2000,

S.Chełpa, T.Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa 1995,

S.I.Buchalter, Terapia sztuką, Poznań 2006,

S.Bowkett, Wyobraź sobie,że…,Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu nauki:

1. zna elementarną terminologię stosowaną w dramie i rozumie jej źródła oraz zastosowania w edukacji i terapii;

2. ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań dramowych i procedurach stosowanych w obszarze tej metody;

3. potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej;

4. ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego, posługuje się technikami dramy;

5. ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania dramowych działań pedagogicznych w edukacji;

6. dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne zawiązane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, konstruuje scenariusze zajęć zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Student może bez podania przyczyny opuścić jedne zajęcia, pozostałe nieformalne nieobecności zalicza w czasie konsultacji w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.

Aby otrzymać ocenę pozytywną na zaliczeniu student przygotowuje mini wykład na jeden z podanych tematów związanych z metodą dramy oraz samodzielnie przeprowadza ćwiczenie dramowe ze swoją grupą studencką. Obowiązuje go aktywność w czasie ćwiczeń (ocenianie ciągłe).

Trzy nieuzasadnione nieobecności wykluczają zaliczenie przedmiotu.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.