Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka animacji kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2MAK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka animacji kultury
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą związaną z Animacją Kultury, a także terminami z nią związanymi.

Skrócony opis:

na pierwszym wykładzie student zapozna się z definicją animacji kultury, jej historycznym ujęciem, ale tez z terminami pokrewnymi dla omawianego pojęcia, które tworzą kontekst animacji. Będą to: antropologia kultury, edukacja kontrkultura, społeczeństwo obywatelskie. Omówione zostaną również podstawowe terminy związane ze słownikiem definicji Żywej Kultury. następnie zostanie omówione pojęcie community arts oraz poszerzone pole kultury. Jeden z wykładów zostanie również poświęcony omówieniu sylwetki animatora kultury. Omówione zostaną relację między animacją kultury i sztuką oraz animacją i nowymi mediami. Ponadto studenci zapoznani zostaną z diagnozą w kulturze, badaniami dotyczącymi kultury miejskiej oraz strategii animacji poprzez budowę dobra wspólnego. Na koniec omówiona zostanie działalność kulturalna w trakcie pandemii w oparciu o najnowsze raporty z badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy,

Rok studiów/semestr: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, dyskusja.

Literatura:

1. Milena Dragicevic- Sesic, Branimir Stojkovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing.

2. http://www.ikp.uw.edu.pl/animacja/index.php?s=publikacje

3. pod red. W. Burszta, B. Fatyga, Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych

4. Podręcznik liderki animacji kultury

5. Dla – animacja kultury metody/działania/inspiracji.

Towarzystwo inicjatyw twórczych ę, Warszawa 2005

6. pod red. T. Rakowski, Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, NCK 2016

7. Teraz ! Animacja Kultury, Stowarzyszenie Katedra Kultury.

8. A. Ptak, Community arts: wprowadzenie do idei, w:Animacja Kultury - Lokalnie- Community arts

9. A. Rogozińska, Animacja kultury a zmiana społeczna w kontekście community arts i cultural development

10. M. Lewicki, M. Filiciak Wynalezienie poszerzonego pola kultury, Kultura i Rozwój 1(2)/2017

11. ANIMATOR KULTURY. realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. tekst dostępny pod adresem: https://nck.pl/badania/raporty/animator-kultury-realizowanie-projektow-artystycznych-w-przestrzeni-publicznej

12. Przybornik animatora kultury. lokalne projekty twórcze. tekst dostępny pod adresem: https://ceo.org.pl/sites/default/files/przybornik_animatora_kultury_0.pdf

13. Sztuka plus animacja. tekst dostępny pod adresem: http://www.obserwatorium.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/raport_sztuka_i_animacja.pdf

14. pod red. M. Krajewski i A. Skórzyńska, Diagnoza w kulturze. Tekst dostępny pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/aktualnosci/-diagnoza-w-kulturze-pobierz-darmowy-e-book-

15. jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie. tekst dostępny pod adresem: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/Jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_3.pdf

16. Raportu z działalności kulturalnej w okresie pandemii:

https://www.scenastu.pl/aktualnosci/raport-kultura-pierwsza-do-zamkniecia-ostatnia-do-otwarcia-kultura-w-czasie-pandemii-covid-19

http://www.obserwatorium.org.pl/reanimacja-kultury-w-okresie-pandemii/

17. Rocznik kultury polskiej 2020

Efekty uczenia się:

PED_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

PED_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz całożyciowego uczenia się

PED_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Po zaliczeniu ćwiczeń student będzie mógł przystąpić do egzaminu w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski, Eliza Urwanowicz-Rojecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

na pierwszym wykładzie student zapozna się z definicją animacji kultury, jej historycznym ujęciem, ale tez z terminami pokrewnymi dla omawianego pojęcia, które tworzą kontekst animacji. Będą to: antropologia kultury, edukacja kontrkultura, społeczeństwo obywatelskie. Omówione zostaną również podstawowe terminy związane ze słownikiem definicji Żywej Kultury. następnie zostanie omówione pojęcie community arts oraz poszerzone pole kultury. Jeden z wykładów zostanie również poświęcony omówieniu sylwetki animatora kultury. Omówione zostaną relację między animacją kultury i sztuką oraz animacją i nowymi mediami. Ponadto studenci zapoznani zostaną z diagnozą w kulturze, badaniami dotyczącymi kultury miejskiej oraz strategii animacji poprzez budowę dobra wspólnego. Na koniec omówiona zostanie działalność kulturalna w trakcie pandemii w oparciu o najnowsze raporty z badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy,

Rok studiów/semestr: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, dyskusja.

Literatura:

1. Milena Dragicevic- Sesic, Branimir Stojkovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing.

2. http://www.ikp.uw.edu.pl/animacja/index.php?s=publikacje

3. pod red. W. Burszta, B. Fatyga, Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych

4. Podręcznik liderki animacji kultury

5. Dla – animacja kultury metody/działania/inspiracji.

Towarzystwo inicjatyw twórczych ę, Warszawa 2005

6. pod red. T. Rakowski, Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, NCK 2016

7. Teraz ! Animacja Kultury, Stowarzyszenie Katedra Kultury.

8. A. Ptak, Community arts: wprowadzenie do idei, w:Animacja Kultury - Lokalnie- Community arts

9. A. Rogozińska, Animacja kultury a zmiana społeczna w kontekście community arts i cultural development

10. M. Lewicki, M. Filiciak Wynalezienie poszerzonego pola kultury, Kultura i Rozwój 1(2)/2017

11. ANIMATOR KULTURY. realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. tekst dostępny pod adresem: https://nck.pl/badania/raporty/animator-kultury-realizowanie-projektow-artystycznych-w-przestrzeni-publicznej

12. Przybornik animatora kultury. lokalne projekty twórcze. tekst dostępny pod adresem: https://ceo.org.pl/sites/default/files/przybornik_animatora_kultury_0.pdf

13. Sztuka plus animacja. tekst dostępny pod adresem: http://www.obserwatorium.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/raport_sztuka_i_animacja.pdf

14. pod red. M. Krajewski i A. Skórzyńska, Diagnoza w kulturze. Tekst dostępny pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/aktualnosci/-diagnoza-w-kulturze-pobierz-darmowy-e-book-

15. jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie. tekst dostępny pod adresem: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/Jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_3.pdf

16. Raportu z działalności kulturalnej w okresie pandemii:

https://www.scenastu.pl/aktualnosci/raport-kultura-pierwsza-do-zamkniecia-ostatnia-do-otwarcia-kultura-w-czasie-pandemii-covid-19

http://www.obserwatorium.org.pl/reanimacja-kultury-w-okresie-pandemii/

17. Rocznik kultury polskiej 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.