Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości i ekonomii dla dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAA Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości i ekonomii dla dzieci
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie zagadnień związanych z problematyką rozumienia zjawisk ekonomicznych oraz funkcjonowania dziecka w świecie pieniądza.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: 1 rok PiW SJ sem. zimowy

Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. kier. PiW

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAA

Język przedmiotu: Język polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykłady

Metody dydaktyczne: wykład

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 15 godz.

Punkty ECTS 1

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 0,5 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 0,5 pkt

Literatura:

Berti, A.E., Monaci, M.G. (1998). Third graders’ acquisition of understanding of banking: restructuring or accretion? British Journal of Educational Psychology, 68, 357–371

Janiszewski, B. (2016). Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią. Bo często sami nie wiedzą. Publicat

Kasdepke, G. (2016). Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna). Zysk i S-ka

Kupisiewicz,M (2004). Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Leiser, D. Halachmi R.B. (2006). Children’s understanding of market forces. Journal of Economic Psychology 27 6-19.

Lieber, R. (2016).Sztuka liczenia do trzech. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Warszawa: GW Foksal.

Roland-Levy Ch. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne. [w:] T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę dotyczącą praw dziecka w roli konsumenta, sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich kulturowych uwarunkowaniach KA7_WK1,

Student ma wiedzę dotyczącą głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących w procesie socjalizacji ekonomicznej i konsumenckiej KA7_WK9,

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod socjalizacji ekonomicznej, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej nt.funkcjonowania dziecka w świcie ekonomii różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów KA7_UW6,

Student rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów w aspekcie przedsiębiorczości ekonomii KA7_UO1,

Student skutecznie animuje i monitoruje realizację zespołowych działań edukacyjnych nt. przedsiębiorczości i ekonomii dzieci/uczniów, wykorzystując między innymi różne formy zabawy KA7_UO5,

Student wykorzystuje skuteczne sposoby promowania i kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych KA7_UU5

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie zagadnień związanych z problematyką rozumienia zjawisk ekonomicznych oraz funkcjonowania dziecka w świecie pieniądza.

Pełny opis:

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAA

Język przedmiotu: Język polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykłady

Metody dydaktyczne: wykład

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 15 godz.

Punkty ECTS 1

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 0,5 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 0,5 pkt

Literatura:

Berti, A.E., Monaci, M.G. (1998). Third graders’ acquisition of understanding of banking: restructuring or accretion? British Journal of Educational Psychology, 68, 357–371

Janiszewski, B. (2016). Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią. Bo często sami nie wiedzą. Publicat

Kasdepke, G. (2016). Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna). Zysk i S-ka

Kupisiewicz,M (2004). Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Leiser, D. Halachmi R.B. (2006). Children’s understanding of market forces. Journal of Economic Psychology 27 6-19.

Lieber, R. (2016).Sztuka liczenia do trzech. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Warszawa: GW Foksal.

Roland-Levy Ch. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne. [w:] T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.