Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji regionalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAD Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji regionalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować ogólną wiedzą z zakresu historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Pożądana jest także ogólna wiedza z geografii Polski północno-wschodniej oraz podstawowa wiedza z biologii.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wskazanie miejsca regionu w całościowej tożsamości społeczno-kulturowej człowieka. Duże znaczenie będzie przywiązywane do integralności natury i kultury w budowaniu homoestazy w aktywności człowieka.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

1. Wprowadzić studenta w problematykę tożsamości społeczno-kulturowej i ukazać miejsce jakie zajmuje w niej tożsamość regionalna

2. Ukazać różnorodność treści wykorzystywanych w budowaniu identyfikacji z regionem w kontekście

a) geograficznym

b) biologicznym

c) historyczno-kulturowym

3. Ukazać znaczenie tożsamości społeczno-kulturowej w budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych

Literatura:

J.Angiel (red.); Edukacja regionalna - poradnik dla nauczyciela; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2001

P.Kowolik; Edukacja regionalna w klasach początkowych; Katowice 1996

J.Nikitorowicz; Edukacja regionalna i międzykulturowa; WAiP; Warszawa 2009

L.Pawelec; Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej; Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej Kielce 2006

P.Petrykowski; Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte; UMK; Toruń 2003

Z.Piwońska (red.); Edukacja regionalna - poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

WG11 - Student ma wiedzę dotyczącą różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne jej wykorzystanie w edukacji dziecka

WG12 - Student ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji wczesnoszkolnej

WK5 - Student ma wiedzę odnoszącą się do różnorodnych rodzajów więzi społecznych, prawidłowości nimi rządzących oraz dotyczącą edukacji międzykulturowej, jej specyfiki i sposobów realizacji

Umiejętności:

UO7 - Student rozpoznaje specyfikę środowiska lokalnego i regionalnego oraz podejmuje współpracę na rzecz dobra dzieci/uczniów i tego środowiska

UU5 - Student wykorzystuje skuteczne sposoby promowania i kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych

Kompetencje społeczne:

UU7 - Student identyfikuje i rozbudza zainteresowania dzieci/uczniów oraz dostosowuje treści kształcenia do ich zasobów; animuje prace nad rozwojem uczestników procesów edukacyjnych oraz wspiera ich samodzielność i przygotowuje do uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie klasycznego testu wiedzy.

Możliwych kilka odpowiedzi odpowiedzi prawidłowych w jednym pytaniu.

Będzie uwzględniana poprawka na zgadywanie.

Materiał do egzaminu:

- wskazana literatura

- treści z wykładów audytoryjnych

- treści z wykładów realizowanych podczas zajęć w terenie

Wyniki egzaminu:

50%-59% punktów - dst

60%-69% punktów - dst plus

70%-79% punktów - db

80%-89% punktów - db plus

90%-100% punktów - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.