Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji twórczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IBB Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji twórczej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji studentów do projektowania i realizowania założeń edukacji twórczej (do twórczości i przez twórczość) dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; harmonijnego rozwijania myślenia dywergencyjnego (twórczego) i konwergencyjnego, postaw twórczych i odtwórczych dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści przedmiotu:

Istota i założenia pedagogiki twórczości. Teorie twórczości, poziomy twórczości, cztery podejścia do wyjaśniania fenomenu twórczości w psychologii i pedagogice twórczości. Twórczość w szkole - cechy dotychczasowych podejść. Diagnoza potencjału twórczego we wczesnym dzieciństwie - metody badań. Metody rozwijania kompetencji twórczych dzieci w przedszkolu i w szkole. Programy rozwijania twórczości dzieci w Polsce i na świecie. Kompetencje twórcze pedagoga wczesnej edukacji. Przykłady planowania oraz integrowania treści, zasad, metod, zadań twórczych i odtwórczych w sytuacjach przedszkolnych i szkolnych.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym 15 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godzin – wykłady, 15 godz. ćwiczenia, 10 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i

przygotowanie się do egzaminu, 2 godzin konsultacje indywidualne, 5 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 1 godz. zaliczenie, 2

godziny egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 25 godzin – 1 punkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

25 godzin – 1 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu indywidualnego i zespołowego

Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki

Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007, Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. 2003, Twórcza aktywność dziecka, Białystok, Wyd. Trans Humana.

Efekty uczenia się:

KA7_WG9 Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia dzieci

KA7_WG11 Ma wiedzę dotyczących różnych dziedzin wiedzy zapewniającą konstruktywne jej wykorzystanie w edukacji dziecka

KA7_UO1 Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_UO5 Skutecznie animuje i monitoruje realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci/uczniów, wykorzystując między innymi różne formy zabawy

KA7_KO1 Projektuje i wdraża działania innowacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu (51%)

91-100% - ocena bdb

81-90% - ocena db plus

71-80% - ocena dobra

61-70% - ocena dost. plus

51-60% - ocena dostateczna

0-50% - ocena niedostateczna

Zaliczenie przedmiotu:

- dwie prace metodyczne (projektowe);

- aktywność na ćwiczeniach,

- samoocena efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Beata Kunat, Janina Uszyńska-Jarmoc, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji studentów do projektowania i realizowania założeń edukacji twórczej (do twórczości i przez twórczość) dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; harmonijnego rozwijania myślenia dywergencyjnego (twórczego) i konwergencyjnego, postaw twórczych i odtwórczych w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym 15 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godzin – wykłady, 15 godz. ćwiczenia, 10 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i

przygotowanie się do egzaminu, 2 godzin konsultacje indywidualne, 5 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 1 godz. zaliczenie, 2

godziny egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 25 godzin – 1 punkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

25 godzin – 1 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu indywidualnego i zespołowego

Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki

Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007, Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. 2003, Twórcza aktywność dziecka, Białystok, Wyd. Trans Humana.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.