Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wychowania fizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IBF Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy wychowania fizycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej, pedagogiki ogólnej

Skrócony opis:

Terminologia z zakresu aktywności i sprawności fizycznej. Związki aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem. Formy aktywności fizycznej dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci (uczniów). Proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych. Wiedza i umiejętności z zakresu zaburzeń postawy ciała. Wybrane współczesne koncepcje i modele wychowania fizycznego w Polsce i na świecie

Literatura:

Borkowska M , Gelleta-Mac I, Wady postawy i stóp u dzieci, PZWL, 2014

Kołodziej J, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Kołodziej J Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Madejski E , Węglarz J Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Impuls, 2018

Pajalunga L , Lang A Joga dla najmłodszych Baw się i rośnij zdrowo i szczęśliwie! , Arkady, 2018

Warchoł K Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego,

Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Warchoł K Planowanie zajęć Wychowania Fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 Ma wiedzę dotyczącą zróżnicowanych możliwości dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

, KA7_WG9 Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia dzieci

KA7_WG11 Ma wiedzę dotyczących różnych dziedzin wiedzy zapewniającą konstruktywne jej wykorzystanie w edukacji dziecka

KA7_UO2 Profesjonalnie organizuje pracę w zespole i racjonalnie, zgodnie z technikami pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć, odpowiedzialnie i celowo organizuje pracę ucznia/dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku

KA7_UO5Skutecznie animuje i monitoruje realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci/uczniów, wykorzystując między innymi różne formy zabaw

, KA7_KO2 Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

wykład, ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz uzyskanie minimum 51% punktów z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Jarosław Nadachewicz, Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.