Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność językowa i czytelnicza dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JBL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Aktywność językowa i czytelnicza dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 4 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi. Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi. Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka.

Pełny opis:

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi. Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka.

Przedmiot ma na celu:

- ukazanie sposobów rozwijania twórczej aktywności językowej dzieci w wieku przedszkolnymi i młodszym wieku szkolnym;

- rozwijania zainteresowań czytelniczych dziecka;

-ukazanie form inicjacji czytelniczej;

-ukazanie możliwości wykorzystywania różnych typów tekstów literckich w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

-omównienie przykładów dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

- ukazanie możliwości zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

Literatura:

Baluch A., 2008, Od form prostych do arcydzieła, WnAP, Kraków.

Barańska M., Historyjki piosenkowo – obrazkowe

Bogdanowicz i inni, Od wierszyka do rysunku

Borawska Katarzyna. 2004. Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną. Białystok: Trans Humana.

Chauvel, Michel, Gry i zabawy w przedszkolu

Cybulska i inni, Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury

dziecięcej

Czelakowska D., 1996, Twórczość a kształcenie języka dziecka w wieku wczesnoszkol- nym, „Impuls”, Kraków.

Czelakowska D., 2007, Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji, „Impuls”, Kraków.

Czelakowska Danuta. 2013. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Impuls.

Duraj-Nowakowa Krystyna. 1998. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Impuls.

Przetacznikowa Maria. 1973. Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa

Dyduch B., 2007, Między słowem a obrazem. Dylematy współczesnej polonistyki,

WnAP, Kraków.

Filipiak E., 2001, Metody i techniki stymulowania aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka eduka- cyjna w zmieniającej się Europie. Kształcenie języka ojczystego dziecka, t. 1, red. M. T. Michalewska, M. Kisiel, „Impuls”, Kraków.

Filipiak E., Smolińska-Rębas H., 2000, Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.

Frankiewicz W., 1983, Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, WSiP, Warszawa.

Gąsiorek K., 1999, Zabawy w tworzenie języka (słowotwórcze możliwości i skłonności dzieci jedenastoletnich), w: Stymulacyjna i terapeutyczna funkcja zabawy, red. M. Kielar-Turska, B. Muchacka, O cyna Wydawniczo-Poligra czna „Agat- Print”, Kraków.

Gąsiorek K., 2006, Tworzenie wyliczanek i rymowanek jako przejaw językowej kre- atywności dziecka w wieku przedszkolnym, w: Wspieranie dziecięcej kreatywności, red. B. Muchacka, J. Kurcz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.

Gąsiorek K., 2008, Twórcza aktywność językowa dzieci dziewięcioletnich (na przy- kładzie swobodnych tekstów), w: Kultura – aktywność artystyczna dziecka, red. B. Muchacka, R. Ławrowska, ZamKor, Kraków

Gellner D., Deszczowy król. Teatrzyki dziecięce

Guillamond, Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej

Kapica G., 1990, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa.

Kida J., 1997, Rozwój twórczej aktywności językowej w procesie nauczania, w: Dyskurs edukacyjny, red. T. Ri el, J. Ożdżyński, Kraków.

Kotowska, Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe. Wiersze terapeutyczne.

Kowalikowa J., 2004, Tekst cudzy – tekst własny, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, UnIVERSITAS, Kraków

Kraków.

Myrdzik B., 1995, Rola dramy w kształceniu polonistycznym, w: Wokół szkoły i nauczyciela, red. H. Wiśniewska, J. Plisiecki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kruk, Książka w pracy wychowawczej przedszkola

Kujawiński J., 1990, Rozwijanie aktywności uczniów klas początkowych, WSiP, Warszawa.

Megrier, Zabawy teatralne w przedszkolu

Misiurska A., Zróbmy teatrzyk lalkowy

Mnich M., 2002, Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Impuls”,

Pawlak B., Struzik A., 2002, Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów klas początkowych, w: Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I–III, red. I. Adamek, WnAP, Kraków

Sokolińska Brygida. 2012. Aktywność własna dziecka jako podstawa jego rozwoju.

Uszyńska-Jarmoc Janina. 2003. Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 student zna i rozumie metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;

KA7_WG7 student zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

KA7_WG12 student zna i rozumie zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji;

KA7_UO1 student potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

aktywizujące, podające

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi. Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka.

Pełny opis:

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi. Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka.

Przedmiot ma na celu:

- ukazanie sposobów rozwijania twórczej aktywności językowej dzieci w wieku przedszkolnymi i młodszym wieku szklonym;

- rozwijania zainteresowań czytelniczych dziecka;

-ukazanie form inicjacji czytelniczej;

-ukazanie możliwości wykorzystywania różnych typów tekstów literckich w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

-omównienie przykładów dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

- ukazanie możliwości zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

Literatura:

Baluch A., 2008, Od form prostych do arcydzieła, WnAP, Kraków.

Barańska M., Historyjki piosenkowo – obrazkowe

Bogdanowicz i inni, Od wierszyka do rysunku

Borawska Katarzyna. 2004. Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną. Białystok: Trans Humana.

Chauvel, Michel, Gry i zabawy w przedszkolu

Cybulska i inni, Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury

dziecięcej

Czelakowska D., 1996, Twórczość a kształcenie języka dziecka w wieku wczesnoszkol- nym, „Impuls”, Kraków.

Czelakowska D., 2007, Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji, „Impuls”, Kraków.

Czelakowska Danuta. 2013. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Impuls.

Duraj-Nowakowa Krystyna. 1998. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Impuls.

Przetacznikowa Maria. 1973. Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa

Dyduch B., 2007, Między słowem a obrazem. Dylematy współczesnej polonistyki,

WnAP, Kraków.

Filipiak E., 2001, Metody i techniki stymulowania aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka eduka- cyjna w zmieniającej się Europie. Kształcenie języka ojczystego dziecka, t. 1, red. M. T. Michalewska, M. Kisiel, „Impuls”, Kraków.

Filipiak E., Smolińska-Rębas H., 2000, Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.

Frankiewicz W., 1983, Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, WSiP, Warszawa.

Gąsiorek K., 1999, Zabawy w tworzenie języka (słowotwórcze możliwości i skłonności dzieci jedenastoletnich), w: Stymulacyjna i terapeutyczna funkcja zabawy, red. M. Kielar-Turska, B. Muchacka, O cyna Wydawniczo-Poligra czna „Agat- Print”, Kraków.

Gąsiorek K., 2006, Tworzenie wyliczanek i rymowanek jako przejaw językowej kre- atywności dziecka w wieku przedszkolnym, w: Wspieranie dziecięcej kreatywności, red. B. Muchacka, J. Kurcz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.

Gąsiorek K., 2008, Twórcza aktywność językowa dzieci dziewięcioletnich (na przy- kładzie swobodnych tekstów), w: Kultura – aktywność artystyczna dziecka, red. B. Muchacka, R. Ławrowska, ZamKor, Kraków

Gellner D., Deszczowy król. Teatrzyki dziecięce

Guillamond, Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej

Kapica G., 1990, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa.

Kida J., 1997, Rozwój twórczej aktywności językowej w procesie nauczania, w: Dyskurs edukacyjny, red. T. Ri el, J. Ożdżyński, Kraków.

Kotowska, Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe. Wiersze terapeutyczne.

Kowalikowa J., 2004, Tekst cudzy – tekst własny, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, UnIVERSITAS, Kraków

Kraków.

Myrdzik B., 1995, Rola dramy w kształceniu polonistycznym, w: Wokół szkoły i nauczyciela, red. H. Wiśniewska, J. Plisiecki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kruk, Książka w pracy wychowawczej przedszkola

Kujawiński J., 1990, Rozwijanie aktywności uczniów klas początkowych, WSiP, Warszawa.

Megrier, Zabawy teatralne w przedszkolu

Misiurska A., Zróbmy teatrzyk lalkowy

Mnich M., 2002, Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Impuls”,

Pawlak B., Struzik A., 2002, Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów klas początkowych, w: Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I–III, red. I. Adamek, WnAP, Kraków

Sokolińska Brygida. 2012. Aktywność własna dziecka jako podstawa jego rozwoju.

Uszyńska-Jarmoc Janina. 2003. Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.