Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1JNI1 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki cz.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się poziom wiedzy i kopetencji j językowych, umożliwiający studentowi podjęcie nauki na poziomie B2.

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: słuchanie, mówienie, rozumienie tekstu pisanego, pisanie,

-naukę gramatyki i słownictwa ogólnego;

-naukę słownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 1

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godzin (0,5 punkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 godzin (1 punkt ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 45 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, przygotowania do zajęć.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

KA6_UW4

KA6_UW5

KA6_KK1

KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, pozostałe powinny być zaliczone ustnie podczas konsultacji. Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskani minimum 51% punktów z testów, zadań i prac domowych.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.