Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1JNI2 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki cz.2
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):


Zakłada się poziom wiedzy i kompetencji j językowych, znajomości słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych, umożliwiający studentowi podjęcie nauki na poziomie B2.


Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w zakresie przygotowania do wystąpień ustnych. Istotna jest też komunikacja międzykulturowa, a także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr II)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Ogólny nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 26 godz.

udział w kolokwiach zaliczeniowych - 3 godz,

uczestniczenie w konsultacjach - 1 godz.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

KA6_UW4

KA6_UW5

KA6_KK1

KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po drugim semestrze. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, pozostałe powinny być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest ponadto:

1. Aktywność na zajęciach.

2. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

3. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.