Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-1PSO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .1 rok 1st. RES niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Rys historyczny psychologii jako nauki.

Przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów.

Omówienie podstawowych koncepcji osobowości (pojęcia, struktura, kryteria dojrzałej osobowości).

Zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament).

Możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne I-go stopnia

Moduł podstawowy

Pedagogika Resocjalizacyjna

Rok 1, semestr I

16 godz. wykładów

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 16 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. -2,00 ECTS

Literatura:

Kozielecki J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak".

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sternberg R. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Zimbardo P., Gerrig R. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw (KA6_WG3); zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4); zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2)

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA6_UW2); potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (KA6_UW4)

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych (KA6_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru składający się z 15 pytań. Zaliczenie egzaminu na ocenę pozytywną po uzyskaniu min. 8 pozytywnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Rys historyczny psychologii jako nauki.

Przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów.

Omówienie podstawowych koncepcji osobowości (pojęcia, struktura, kryteria dojrzałej osobowości).

Zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament).

Możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne I-go stopnia

Moduł podstawowy

Pedagogika Resocjalizacyjna

Rok 1, semestr I

16 godz. wykładów

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 16 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. -2,00 ECTS

Literatura:

Kozielecki J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak".

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sternberg R. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Zimbardo P., Gerrig R. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.