Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1GTE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

15 godzin zajęć wykładowych, 15 godzin zajęć ćwiczeniowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok ; semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykład), 15 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: wykłady, warsztaty

Punkty ECTS: 4

Literatura:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1143, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

3. Rymsza M., (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa 2005

4. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej, Katowice 1998

5. Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Warszawa 2014

6. Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków 2012

7.John Stewart, "Mosty zamiast murów"-podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003

8. Irena Heszen "Psychologia stresu"- Warszawa 2013

9. Teresa Zubrzycka-Maciąg "Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym" -Lublin 2007

11. Olga Castanyer "asertywność" - Kraków 2008

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy

socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie.

KA6_WK1 zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma

uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w

oparciu o aktualne ustawodawstwo

KA6_WK3 posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika

socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i

pozarządowych

KA6_UW4 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;

analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy

socjalnej w Polsce i w Unii Europejskie

KA6_UO4 potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go

do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania

problemów

KA6_UK3 posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów,

pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: obecność na zajęciach oraz praca pisemna w formie referatu.

Egzamin z przedmiotu: test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

15 godzin zajęć wykładowych, 15 godzin zajęć ćwiczeniowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok ; semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykład), 15 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: wykłady, warsztaty

Punkty ECTS: 4

Literatura:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1143, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

3. Rymsza M., (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa 2005

4. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej, Katowice 1998

5. Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Warszawa 2014

6. Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków 2012

7.John Stewart, "Mosty zamiast murów"-podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003

8. Irena Heszen "Psychologia stresu"- Warszawa 2013

9. Teresa Zubrzycka-Maciąg "Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym" -Lublin 2007

11. Olga Castanyer "asertywność" - Kraków 2008

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.