Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aksjologia pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2GPF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem analizy będą głównie wartości i ich egzystencjalny charakter. Przedstawione zostaną wybrane klasyfikacje wartości. Omówiona zostanie istota dylematu etycznego w pracy socjalnej, jak również źródła, rodzaje dylematów etycznych oraz sposoby ich rozwiązywania. Przeanalizowany zostanie Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 3

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: 3 Moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: II rok I stopień, semestr III

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu: podstawy filozofii i etyki, pedagogika społeczna, psychologia społeczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład -15 godzin.

Literatura:

Literatura:

DuBois B., Krogsrud Miley K., Praca socjalna, zawód który dodaje sił, T. 2, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999.

Duda M., Współczesna praca socjalna – towarzyszenie przez służbę, JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES nr 1(10)/2019.

Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sokołowska M. (red.), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

KA6_WG2 Student ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

KA6_WK4 Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań.

KA6_UW2 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej.

KA6_KK1 Student monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej.

KA6_KK2 Student jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym.

KA6_KO3 Student posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

KA6_KR1 Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej – test egzaminacyjny.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia wykładów i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aksjologiczne i filozoficzne zagadnienia natury oraz istoty człowieka w kontekście pomagania. Kluczowe wartości realizowane w pracy socjalnej. Normy i wartości obowiązujące w kodeksie zawodowym pracownika socjalnego. Trudne wybory i dylematy etyczne w wykonywaniu obowiązków zawodowych pracownika socjalnego.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 3

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: 3 Moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: II rok I stopień, semestr III

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu: podstawy filozofii i etyki, pedagogika społeczna, psychologia społeczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład -15 godzin.

Literatura:

Literatura:

DuBois B., Krogsrud Miley K., Praca socjalna, zawód który dodaje sił, T. 2, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999.

Duda M., Współczesna praca socjalna – towarzyszenie przez służbę, JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES nr 1(10)/2019.

Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sokołowska M. (red.), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.