Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3GUJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł fakultatywny - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z istotnymi aspektami komunikacji interpersonalnej. Przedstawienie wybranych modeli komunikacji. Poszerzenie świadomości studentów odnośnie własnego sposobu komunikowania się z innymi ludźmi. W szczególności analizowane będą bariery komunikacyjne, przykłady komunikacji niekonstruktywnej i konstruktywnej, celem kształtowania odpowiedzialnych postaw studentów jako przyszłych pracowników socjalnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 2 punkty

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Fakultatywny

Rok studiów/semestr: III rok / semestr 6

Literatura:

Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995.

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1997.

DuBois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1999.

Feltham C., Horton I., Psychoterapia i poradnictwo, T. 1, Sopot 2013.

Frączek A., Komunikacja interpersonalna, Studia Gdańskie, Wizja i rzeczywistość 9, 118-131, 2012.

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1993.

Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się?, Warszawa 1978.

Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Warszawa 1999.

Janicka I., Liberska H., Psychologia rodziny, Warszawa 2019.

Kadela K., Kowalczyk K., Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Gdańsk 2013.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 2002.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KA6_WG6 Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania.

KA6_UK1Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku wielu dyscyplin.

KA6_UK2 Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych.

KA6_UO4 Student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

KA6_KR1 Student potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, analiza fragmentu materiału filmowego.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za prezentację wybranego problemu (omówienie go według ustalonego schematu), ocena za pracę pisemną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.