Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorithms and Data Structures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-ERS-3ASD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Algorithms and Data Structures
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie wybranych algorytmów oraz struktur danych.

Umiejętność wykorzystanie algorytmów oraz struktur danych we własnych projektach programistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności w wykorzystywaniu struktur danych. Projektowanie i pisanie algorytmów z użyciem języka C++ wykorzystując jeden z darmowych środowisk programistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: informatyka

Rok studiów, semestr: rok 3, semestr 5

Moduł: narzędzia informatyki

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach (15 godz.),

- udział w laboratorium (45 godz.),

- udział w konsultacjach (15 godz.),

- praca własna (rozwiązywanie problemów algorytmicznych) w domu (20 godz.),

- przygotowanie do egzaminu pisemnego lub wykonanie projektu (30 godz.).

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS.

Literatura:

1. Rober Lafore – „Data Structures and Algorithms”, (ISBN: 0-672-31633-1).

Literatura uzupełniająca:

1. Adam Drozdek - "Algorytmy i struktury danych", Wydawnictwo Helion, (ISBN: 83-7361-385-4).

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przedstawiać algorytmy w postaci: listy kroków, schematów blokowych, schematów zwartych NS.

2. Potrafi określić złożoność obliczeniową prostych programów.

3. Potrafi korzystać z prostych narzędzi (np.: JavaBlock) wspomagających projektowanie algorytmów.

4. Potrafi wykorzystywać rekurencję, rozumiejąc jej mocne i słabe strony.

5. Potrafi programować i wykorzystywać klasy (w C++) implementujące interfejsy popularnych struktur danych takich jak: tablice, stosy, kolejki, listy, drzewa, grafy.

6. Umie projektować i wykorzystywać różne algorytmy sortowania.

K_W24 (ma podstawową wiedze z zakresu algorytmiki i struktur danych);

K_U29 (umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim);

K_K05 (potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu Algorytmy i struktury danych odbywa się egzamin pisemny, który weryfikuje uzyskaną wiedzę. Na ocenę końcową składają się wynik zaliczenia laboratorium i wynik egzaminu pisemnego.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie: obecności, aktywności, oraz zaliczenia w jednej z form oceniania (do wyboru przez studenta):

I. Zaliczenia przy komputerze obejmującego wybrane zagadnienia z materiału laboratoryjnego (rozwiązać problem przez napisanie lub zmodyfikowanie algorytmu w języku C++).

II. Projekt (rozwiązać jeden z podanych problemów przez napisanie lub zmodyfikowanie algorytmu w języku C++; problem może zostać wybrany przez studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisarski
Prowadzący grup: Andrzej Pisarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności w wykorzystywaniu struktur danych. Projektowanie i pisanie algorytmów z użyciem języka C++ wykorzystując jeden z darmowych środowisk programistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: informatyka

Rok studiów, semestr: rok 3, semestr 5

Moduł: narzędzia informatyki

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach (15 godz.),

- udział w laboratorium (45 godz.),

- udział w konsultacjach (15 godz.),

- praca własna (rozwiązywanie problemów algorytmicznych) w domu (20 godz.),

- przygotowanie do egzaminu pisemnego lub wykonanie projektu (30 godz.).

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisarski
Prowadzący grup: Andrzej Pisarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.