Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2PLO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student opanował wiedzę dotyczącą logistyki w stopniu podstawowym: zna istotę logistyki i przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą oraz przebiegiem procesów logistycznych w przedsiębiorstwie na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów: 2, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład w formie zdalnej z wykorzystaniem prezentacji Power Point, połączony z dyskusją. Konsultacje indywidualne wg potrzeb Studenta i harmonogramu konsultacji.

Liczba punktów ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 68 godz.

Egzamin – 2 godz.

Razem: 100 godzin

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 godz. (1,28 pkt ECTS)

Literatura:

1. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013.

3. Logistyka przyszłości, red. naukowa H. Brdulak, PWE, Warszawa 2012.

4. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 1, Difin, Warszawa 2010

5. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 2, Difin, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem w formie pisemnej lub ustnej obejmującym tematykę realizowaną na zajęciach stacjonarnych i e-zajęciach.

Wymagane jest zdobycie minimum 50% punktów na ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą oraz przebiegiem procesów logistycznych w przedsiębiorstwie na poziomie podstawowym.

Literatura:

1. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013.

3. Logistyka przyszłości, red. naukowa H. Brdulak, PWE, Warszawa 2012.

4. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 1, Difin, Warszawa 2010

5. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 2, Difin, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą oraz przebiegiem procesów logistycznych w przedsiębiorstwie na poziomie podstawowym.

Literatura:

1. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013.

3. Logistyka przyszłości, red. naukowa H. Brdulak, PWE, Warszawa 2012.

4. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 1, Difin, Warszawa 2010

5. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 2, Difin, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.