Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-2JRO3 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski 3
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym oraz rozumienia i stosowania podstawowej terminologii z dziedziny filozofii.

Lektorat na poziomie A2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym oraz rozumienia i stosowania podstawowej terminologii z dziedziny filozofii.

Pełny opis:

Język rosyjski 3

Jednostka: Instytut Filozofii

Kierunek: Filozofia i Etyka

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 410-FS1-2JRO3

Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_1

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

II rok/ III semestr studiów

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 410-FS1-1JRO2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia zdalne w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć i zaliczenia: 19 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 31 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK2: Potrafi samodzielnie przygotować krótką i dłuższą pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii, w szczególności z etyki.

KA6_UU4: Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów zamieszczonych na platformie Blackboard, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po III semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.