Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Porównanie zasadniczych idei buddyzmu i chrześcijaństwa na podstawie postaci Buddy i Jezusa (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-3BIJ5 Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Porównanie zasadniczych idei buddyzmu i chrześcijaństwa na podstawie postaci Buddy i Jezusa (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Prezentacja identycznych lub zbliżonych zdań przypisywanych Buddzie przez pisma buddyjskie i Jezusowi przez pisma chrześcijańskie. Próba wyjaśnienia tych podobieństw i wzajemnych zależności między buddyzmem a chrześcijaństwem jako punkt wyjścia dla komparatystycznej analizy obu religijnych filozofii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja identycznych lub zbliżonych zdań przypisywanych Buddzie przez pisma buddyjskie i Jezusowi przez pisma chrześcijańskie. Próba wyjaśnienia tych podobieństw i wzajemnych zależności między buddyzmem a chrześcijaństwem jako punkt wyjścia dla komparatystycznej analizy obu religijnych filozofii.

Pełny opis:

Analiza porównawcza około 200 zdań i kontekstów znaczeniowych zaczerpniętych z pism palijskiego kanonu buddyjskiego i ewangelii chrześcijańskich. Próba wykazania, że te drugie mówią o tych samych lub bardzo zbliżonych zjawiskach. Zastanowienie się nad przyczyną tych podobieństwa: czy oznaczają one bezpośredni wpływ, czy pochodzenie ze wspólnego źródła, czy może ich podobieństwo jest przypadkowe.

Literatura:

Aiken C.F., Dhamma of Gotama the Buddha and the Gospel of Jesus the Christ: A Critical Inquiry inte the Alleged Relations of Buddhism with Primitive Christianity, Marlier and Company, London 1900

Amore R.C., Two Masters, One Message, Abingdon, Nashville 1978

Becker Z. (tł.), Dhammapada: Ścieżka Mądrości Buddy, Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce, Szczecin 1997

Brown W.N., Indian and Christian Miracles of Walking on the Water, Open Court Publishing Company, Chicago 1928

Derrett J.D.M., Two Masters: The Buddha and Jesus, Pilkington Press, Northamptonshire 1995

Edmunds A.J., Buddhist and Christian Gospels, Now First Compared from the Originals: Being “Gospel Parallels from Pāli Texts,”, Vol. 1-2, Innes & Sons, Philadelphia 41914

Edmunds A.J., Buddhist Texts Quoted as Scripture by the Gospel of John: A Discovery in the Lower Criticism (John VII.38; XII.34), Maurice Brix / A.J. Edmunds, Philadelphia 1906

Gruber E.R., Kersten H., Pra-Jezus: Buddyjskie korzenie chrześcijaństwa, Wydawnictwo Uraeus, Gdynia 1996

Lillie A., The Influence of Buddhism on Primitive Christianity, Swan Sonnenschein & Co., London 1893

Lockwood M. (red.), The Unknown Buddha of Christianity: The Crypto-Buddhism of The Essenes (Therapeutae and Qumranites), Indie Author Books, Thomaston 2016

Thundy Z.P., Buddha and Christ: Nativity Stories and Indian Tradition, E.J. Brill, Leiden 1993

Efekty uczenia się:

1.Student rozumie status i szczególne miejsce filozofii religii na tle innych rodzajów wiedzy/nauk/ gałęzi filozofii, a także relacje

między nią a religią i sztuką K_W01, K_W12

2. rozumie prezetystyczny charakter filozofii religii, dostrzegając uniwersalność i aktualność obecnych w niej problemów (w. i konw.)K_W06, K_W12

4. rozumie podstawowe problemy moralne obecne w filozofii religii K_W1, K_W14

5. potrafi napisać kilkustronicową samodzielną pracę pisemną na podstawie wybranej literatury K-U01, K_U09

6. potrafi sformułować i uzasadnić własne stanowisko w omawianych kwestiach K_U05, K_U07, K_K01, K_K03, K_K09, K_K10

7. potrafi racjonalnie dyskutować, uwzględniając argumenty przedstawiane przez innych K_K01, K_K02, K_K03, K_U07, K_K07, K_K09,

K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna porównująca wybrane wątki buddyzmu i chrześcijaństwa o objętości 5-10 stron, dostarczona w wersji ostatecznej nie później niż do połowy lutego 2021 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja identycznych lub zbliżonych zdań przypisywanych Buddzie przez pisma buddyjskie i Jezusowi przez pisma chrześcijańskie. Próba wyjaśnienia tych podobieństw i wzajemnych zależności między buddyzmem a chrześcijaństwem jako punkt wyjścia dla komparatystycznej analizy obu religijnych filozofii.

Pełny opis:

Analiza porównawcza około 200 zdań i kontekstów znaczeniowych zaczerpniętych z pism palijskiego kanonu buddyjskiego i ewangelii chrześcijańskich. Próba wykazania, że te drugie mówią o tych samych lub bardzo zbliżonych zjawiskach. Zastanowienie się nad przyczyną tych podobieństwa: czy oznaczają one bezpośredni wpływ, czy pochodzenie ze wspólnego źródła, czy może ich podobieństwo jest przypadkowe.

Literatura:

Aiken C.F., Dhamma of Gotama the Buddha and the Gospel of Jesus the Christ: A Critical Inquiry inte the Alleged Relations of Buddhism with Primitive Christianity, Marlier and Company, London 1900

Amore R.C., Two Masters, One Message, Abingdon, Nashville 1978

Becker Z. (tł.), Dhammapada: Ścieżka Mądrości Buddy, Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce, Szczecin 1997

Brown W.N., Indian and Christian Miracles of Walking on the Water, Open Court Publishing Company, Chicago 1928

Derrett J.D.M., Two Masters: The Buddha and Jesus, Pilkington Press, Northamptonshire 1995

Edmunds A.J., Buddhist and Christian Gospels, Now First Compared from the Originals: Being “Gospel Parallels from Pāli Texts,”, Vol. 1-2, Innes & Sons, Philadelphia 41914

Edmunds A.J., Buddhist Texts Quoted as Scripture by the Gospel of John: A Discovery in the Lower Criticism (John VII.38; XII.34), Maurice Brix / A.J. Edmunds, Philadelphia 1906

Gruber E.R., Kersten H., Pra-Jezus: Buddyjskie korzenie chrześcijaństwa, Wydawnictwo Uraeus, Gdynia 1996

Lillie A., The Influence of Buddhism on Primitive Christianity, Swan Sonnenschein & Co., London 1893

Lockwood M. (red.), The Unknown Buddha of Christianity: The Crypto-Buddhism of The Essenes (Therapeutae and Qumranites), Indie Author Books, Thomaston 2016

Thundy Z.P., Buddha and Christ: Nativity Stories and Indian Tradition, E.J. Brill, Leiden 1993

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.