Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzno - etyczne aspekty wybranych i aktualnych zagadnień prawnych (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1FZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzno - etyczne aspekty wybranych i aktualnych zagadnień prawnych (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje interdyscyplinarne problemy z pogranicza filozofii prawa i filozofii moralności oraz etyki, takie jak: wybrane problemy aksjologii prawa, trudne przypadki (hard cases) w sferze stosowania prawa i kontrowersje w ich rozstrzyganiu, praktyczne dylematy etyczno-prawne współczesności. Problematyka obejmuje kontrowersje związane ze zderzaniem się prawa z innymi systemami norm (moralnych, obyczajowych, religijnych) – np. podmiotowość prawna, odpowiedzialność moralna i prawna, humanitarna interwencja, tzw. obrona przez kulturę, sprawiedliwość tranzytywna, aktywizm i pasywizm sędziowski, problematyka etyk zawodowych, praw mniejszości, praw zwierząt i inne. Uwzględnienie w ramach przedmiotu kwestii praktycznych pozwoli studentom na aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć, a także umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania dylematów, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z filozofią.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: I r. II-go stopnia, sem. I.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny oraz rozmowa na podstawie przedstawionych zagadnień.

Literatura:

1. J. Zajadło, K. Zeidler, Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013

2. J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008

3. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000

4. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011

5. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

6. D. Bunikowski, Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności, Toruń 2010

7. A. Sulikowski, Posthumanizm a prawoznawstwo, Opole 2013

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa na temat wybranego problemu z zakresu konwersatorium - uzgodniony z prowadzącym zajęcia. Dodatkowo brana jest pod uwagę obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.