Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poznanie naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1PON Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poznanie naukowe
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość podstaw logiki i epistemologii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami filozofii nauki. Zajęcia prowadzone w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszanymi w zadanych lekturach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dyscyplina: filozofia

I rok, 2 semestr

wymagania wstępne: brak

30 godz. ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach 30 godz.

udział w konsultacjach 6 godz.

przygotowanie do zajęć 60 godz.

wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału prowadzącego 2 ECTS

o charakterze praktycznym 0 ECST

Literatura:

Zob. sylabus dla określonego cyklu

Efekty uczenia się:

KA7_WG10 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą logicznych i filozoficznych podstaw nauk przyrodniczych i ścisłych.

KA7_UW3 potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w interpretowaniu kluczowych problemów współczesnej nauki.

KA7_KK1 jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów.

KA7_KK2 jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go naukowa rzetelność oraz uczciwość w sytuacji sporu ideowego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Hensel
Prowadzący grup: Witold Hensel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Carnap, R. (2000), Język fizykalny jako uniwersalny język nauki, w: A. Koterski (red.), Spór o zdania protokolarne. "Erkenntnis" i "Analysis" 1932-1940, Warszawa: Fundacja Aletheia, ss. 7-36.

Kuhn, T. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Lakatos, I. (1995), Historia nauki a jej racjonalne rekonstrukcje, w: Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa: WN PWN, ss. 170-234.

Popper, K.R. (1999), Granice między nauką a metafizyką, w: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa: WN PWN, ss. 425-493.

Popper, K.R. (1999), Prawda, racjonalność i rozwój wiedzy naukowej, w: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa: WN PWN, ss. 363-419.

Feyerabend, P. (1976), Ku pocieszeniu specjalisty, w: Jak być dobrym empirystą?, Warszawa: WN PWN, ss. 200-250.

Laudan, L. (1977), Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley: University of California Press.

Literatura uzupełniająca:

Cackowski Z. i in. (red.) (1987), Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum: Wrocław.

Grobler, A. (2006), Metodologia nauk, Kraków: Wydawnictwo Aureus - Wydawnictwo Znak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.