Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy moralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1WSM Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy moralne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot w formie konwersatorium służy przedyskutowaniu na podstawie proponowanych lektur najważniejszych współczesnych problemów moralnych związanych z problemami społecznymi politycznymi, technologicznymi i ekologicznymi.

Skrócony opis:

30 godzin konwersatorium. 5 ECTS. Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, w tym przygotowanego przez studenta referatu.lub koreferatu.

Pełny opis:

Współczesna rzeczywistość rodzi lub zaostrza wiele problemów moralnych takich jak możliwość współistnienia wielu różnych, nierzadko sprzecznych ze sobą systemów wartości w skali globalnej i regionalnej, w tym problem fundamentalizmu ideologicznego, kontrowersje dotyczące kwestii bioetycznych związanych z rozwojem medycyny i możliwościami bioinżynierii, kontrowersje związane z rozwojem technologicznym, zwłaszcza w zakresie technologii cyfrowych, zagrożenia ekologiczne i klimatyczne. Konwersatorium powinno obejmować możliwie wiele spośród tych problemów w hierarchii ważności ustalanej przez prowadzącego i uwzględniającej propozycje studentów.

Literatura:

Zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej (listą przedstawioną w części B sylabusa). W miarę możności uwzględniane będą propozycje lektur składane przez uczestników kursu. Teksty przede wszystkim filozoficzne, ale możliwe także z zakresu prawa, socjologii, politologii, psychologii.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy przede wszystkim KA7_WG11 i WK3

W zakresie umiejętności przede wszystkim KA7_UW5 i UW8 oraz UK4

W zakresie kompetencji społecznych KA7_KK1 i KK2.

Metody i kryteria oceniania:

- Lektura i wspólna dyskusja zadawanych tekstów.moderowana przez osobę prowadzącą zajęcia

- indywidualne referaty na podstawie wybranych tekstów

- współreferaty przygotowane na podstawie dłuższego tekstu przez parę osób

Ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach (jeżeli świadczy o przeczytaniu lektury) - ok. 50% oceny końcowej

- ocena referatów i współrefefatów. - ok. 50% oceny końcowej.

Każdy student musi przygotować przynajmniej jeden referat lub koreferat trwający 20-30 minut.

- kolokwium ustne lub pisemne w przypadku, gdy zdaniem prowadzącego aktywność na zajęciach nie stanowi wystarczającej podstawy do wystawienia określonej oceny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kowalska
Prowadzący grup: Wioletta Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedyskutowanie najważniejszych współczesnych problemów moralnych związanych z globalizacją, rozwojem technologii, biotechnologii i medycyny, zagrożeniami ekologicznymi, a także politycznymi.

Liczba godzin: 30. Liczba ECTS: 5

Pełny opis:

Tematy zajęć:

- Przegląd wyzwań moralnych XXI wieku

- Zagrożenia technologiczne i biotechnologiczne

- Zagrożenia ekologiczne i etyka ekologiczna

- Spory o humanizm i problem posthumanizmu

- Etyka we współczesnej medycynie

- Wyzwania moralno-polityczne: globalizacja i i deglobalizacja, kryzys liberalnej demokracji, zagrożenia dla wolności i równości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Y. N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, 2018.

2. F, Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Znak, 2004.

3. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności: etyka dla cywilizacji technologicznej, Wyd. Platan, 1996.

4. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, Wyd. Marginesy, 2018.

5. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny: drzewo, zwierzę i człowiek, Wyd. UW, 1995.

6. W. Chańska, Nieszczęsny dar życia: filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

7. T. Snyder, O tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku, Znak Horyzont, 2017.

8. I. Habermas, Uwzględniając innego. Studia do teorii politycznej, PWN, 2005

9. A. Honneth, N.Fraser, Redystrybucja czy uznanie : debata filozoficzno-polityczna,, Wyd.Naukowe DSW, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.