Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia negocjacji (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-2PSN4 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia negocjacji (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii (psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia procesów poznawczych)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka i komunikacja

2 rok, IV semestr

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

30 godz. wykładów

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,0 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fisher R., Ury W., Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznesu.

Literatura uzupełniająca:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Efekty uczenia się:

1. Zdobycie wiedzy na temat procesów zachodzących w trakcie prowadzenia negocjacji w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny: 1) Oddziel ludzi od problemu; 2) Skoncentruj się na interesach a nie stanowiskach; 3) Poszukuj możliwości dających korzyści obu stronom; 4) Stosuj obiektywne kryteria - WIEDZA (SP_W04)

2. Nabycie umiejętności praktycznego przygotowania i prowadzenia negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron - UMIEJĘTNOŚCI (SP_U04)

3. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron jak również mocnych i słabych stron partnera w negocjacjach umożliwiających tworzenie klimatu współpracy w trakcie prowadzonych negocjacji - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji i testów umożliwiających poznanie mocnych i słabych stron związanych z przebiegiem procesów negocjacyjnych.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu wyboru składającego się z 15 pytań. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 8 pytań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka i komunikacja

2 rok, IV semestr

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

30 godz. wykładów

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,0 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fisher R., Ury W., Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznesu.

Literatura uzupełniająca:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.