Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3PRI6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy pozwalającej uświadomić fakt istniejących różnic pomiędzy ludźmi, źródeł ich pochodzenia i wpływu na jakość tworzonych relacji interpersonalnych.

Pełny opis:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka i komunikacja

3 rok, VI semestr

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

Punkty ECTS: 3,0

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,0 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP S.A.

Strelau J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: WN Scholar.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Rozdział 9. Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (s. 765-846). Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

1. Zdobycie wiedzy na temat źródeł pochodzenia różnic pomiędzy ludźmi w zakresie sfery psychicznej - WIEDZA (SP_W04)

2. Nabycie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy ludźmi - UMIEJĘTNOŚCI (SP_U04)

3. Rozpoznawanie specyfiki struktury własnej sfery psychicznej i wykorzystywanie jej w planowaniu efektywnych kontaktów interpersonalnych - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji i testów umożliwiających poznanie specyfiki struktury sfery psychicznej uczestników wykładów.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu wyboru składającego się z 15 pytań. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 8 pytań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy pozwalającej uświadomić fakt istniejących różnic pomiędzy ludźmi, źródeł ich pochodzenia i wpływu na jakość tworzonych relacji interpersonalnych.

Pełny opis:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka i komunikacja

3 rok, VI semestr

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

Punkty ECTS: 3,0

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,0 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godz. - 2,0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP S.A.

Strelau J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: WN Scholar.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Rozdział 9. Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (s. 765-846). Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.