Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1OWI Kod Erasmus / ISCED: 16.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 stopnia sem. zimowy Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu ochrony programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz ukazanie znaczenia własności intelektualnej w ich przyszłej pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki społeczne, nauki prawne

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 10

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 10h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

Zapoznanie z literaturą: 2h

Przygotowanie do kolokwium: 2h

Czas trwania egzaminu: 1h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 11, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 9, 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

K_W15 - ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w

zakresie informatyki

K_U01 - potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, strony

internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich

interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz

wyczerpująco uzasadniać opinie

K_K01 - potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie końcowe - test pisemny, pytania jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Mironowicz
Prowadzący grup: Eugenia Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.