Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KON30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ukazanie idei i wątków myśli chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie. Wykład ma ukazać rolę i znaczenie chrześcijańskich fundamentów duchowych widocznych nie tylko w sferze sacrum, lecz również we współczesnych dziełach literackich i produkcjach kinowych. Poszukiwania idei chrześcijańskich będą realizowane w dziełach Tolkiena, Rowling, Bułhakowa, Lewisa, braci Wachowskich, Kusturicy i innych. Przedstawienie spektrum zależności pomiędzy współczesnymi koncepcjami sztuki literackiej i filmowej a duchowością chrześcijańską pozwoli zrozumieć uniwersalizm chrześcijańskiej drogi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie idei i wątków myśli chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie. Wykład ma ukazać rolę i znaczenie chrześcijańskich fundamentów duchowych widocznych nie tylko w sferze sacrum, lecz również we współczesnych dziełach literackich i produkcjach kinowych. Poszukiwania idei chrześcijańskich będą realizowane w dziełach Tolkiena, Rowling, Bułhakowa, Lewisa, braci Wachowskich, Kusturicy i innych. Przedstawienie spektrum zależności pomiędzy współczesnymi koncepcjami sztuki literackiej i filmowej a duchowością chrześcijańską pozwoli zrozumieć uniwersalizm chrześcijańskiej drogi.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

Rok studiów / semestr: 2/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Konwersatorium: 30

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 20h

Zapoznanie z literaturą: 20h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 0 ECTS

Literatura:

Frederica Mathews-Green, The Matrix, Christianity Today 5 2003.

Deacy, Christopher. Faith in film: religious themes in contemporary cinema. Ashgate, 2005.

Budde, Michael. "The (magic) kingdom of God: christianity and global culture industries." (1997).

Legg, Pamela Mitchell. "CONTEMPORARY FILMS AND RELIGIOUS EXPLORATION: AN OPPORTUNITY FOR RELIGIOUS EDUCATION: Part II: How to Engage in Conversation With Film." Religious education 92.1 (1997): 119-132.

Haber, Edythe C. "The Lamp with the Green Shade: Mikhail Bulgakov and His Father." The Russian Review 44.4 (1985): 333-350.

Stenbock-Fermor, Elisabeth. "Bulgakov's The Master and Margarita and Goethe's Faust." The Slavic and East European Journal 13.3 (1969): 309-325.

Ericson, Edward E. "The Satanic Incarnation: Parody in Bulgakov's The Master and Margarita." The Russian Review 33.1 (1974): 20-36.

Gibson, Alexander Boyce. The religion of Dostoevsky. Wipf and Stock Publishers, 2016.

Hartt, Walter F. "Godly Influences: The Theology of JRR Tolkien and CS Lewis." Studies in the Literary Imagination 14.2 (1981): 21.

Efekty uczenia się:

Student rozumie mechanizmy kulturotwórcze, wpływ religii na życie społeczno-polityczne społeczności – praca zaliczeniowa (KA6_WG1, KA6_WK1).

Student zna podstawowe czynniki jednoczące społeczeństwo – więzi ekonomiczne, etniczne, kulturowe, polityczne i religijne – praca zaliczeniowa (KA6_WK3, KA6_WK2). Student potrafi właściwie interpretować wydarzenia historyczne i współczesne – praca zaliczeniowa (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3).

Student posiada umiejętność właściwej oceny historycznych wydarzeń w kontekście norm epoki – praca zaliczeniowa (KA6_UW5, KA6_UK2).

Student potrafi poprawnie formułować oceny i komentarze wydarzeń - praca zaliczeniowa (KA6_UK1, KA6_UO1, KA6_KK1, KA6_UW5).

Student potrafi ukazać przykłady wpływu Chrześcijaństwa na rozwój Europy – praca zaliczeniowa (KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_UU3, KA6_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja.

Forma zaliczenia przedmiotu: praca zaliczeniowa.

Kryteria oceny: obecność na 75% zajęć, napisanie pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ławreszuk
Prowadzący grup: Marek Ławreszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.