Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowe i jakościowe dane zastane w teoriach socjologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1IDZ Kod Erasmus / ISCED: 14.251 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowe i jakościowe dane zastane w teoriach socjologicznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z korzyściami, ale i z trudności, jakie umożliwia wykorzystanie w pracy socjologa danych zastanych. Wraz z rozwojem technologicznym coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie zgromadzonych wcześniej informacji. Sytuacja ta daje nowe możliwości w pracy socjologa, ale równocześnie wymaga nowych umiejętności, jak wyszukiwanie danych zastanych, czy ocenianie ich wiarygodności. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. ze statusem danych zastanych w socjologii oraz metodologią ich wykorzystywania w pracy badawczej. Szczególne miejsce zostanie poświęcone technikom badawczym służącym analizie danych zastanych, jak desk research, analiza treści czy statystyczna analiza zastanych.

Literatura:

i) Sułek A., Wiarygodność źródeł i rzetelność danych urzędowych, [w:] tenże, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 132-147.

i) Makowska M., Boguszewski R., Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [w:] Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, red. M. Makowska, Warszawa 2013, s. 9-31.

i) Makowska M., Desk research, [w:] Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, red. M. Makowska, Warszawa 2013, s. 80-103.

i) Maj A., Analiza treści, [w:] Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, red. M. Makowska, Warszawa 2013, s. 127-147.

i) Zabłocka-Bursa A., Pilchowska I., Statystyczne opracowanie danych zastanych, [w:] Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, red. M. Makowska, Warszawa 2013, s. 195-228.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda zaliczenia: Obecność i aktywność na zajęciach. Wygłoszenie referatu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.