Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trolle, socjotechniki i fake newsy, czyli uroki Internetu w drugiej dekadzie XXI wieku. (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1TRS1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trolle, socjotechniki i fake newsy, czyli uroki Internetu w drugiej dekadzie XXI wieku. (fakultet)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

NIE KLIKAĆ!


Radzę nie zbliżać tutaj kursoraTryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Postęp technologiczny i powszechny dostęp do Internetu pozwala na usprawnienie wielu aspektów życia. Niestety w nie-tak-bardzo-wirtualnej rzeczywistości czają się również rozmaite niebezpieczeństwa. Media społecznościowe oraz serwisy informacyjne przepełnione są trollami, botami i fake newsami. Na zajęciach studenci zapoznani zostaną z charakterystyką poszczególnych zagrożeń, poznają metody ochrony przed nimi oraz modus operandi poszczególnych aktorów pojawiających się w cyberprzestrzeni. Zajęcia skupiać się będą na aspektach praktycznych, pozwalających lepiej zrozumieć mechanikę poszczególnych zjawisk. Uzupełnieniem będzie humorystyczne pokazanie skutków analfabetyzmu cyfrowego na przykładzie jednej z polskich służb specjalnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Język prowadzenia przedmiotu - język polski z elementami w języku angielskim (materiały źródłowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki inżynieryjno-techniczne: informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr - rok I/sem. I - studiów II stopnia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia - 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS - 3 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 30 godzin;

- praca własna - 45 godzin;

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 1,8 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 - ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii

socjologicznej związanej ze specyfiką rzeczywistości wirtualnej

KP7_UW7 - potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_KK4 - jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin

naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Goryń
Prowadzący grup: Kamil Goryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Postęp technologiczny i powszechny dostęp do Internetu pozwala na usprawnienie wielu aspektów życia. Niestety w nie-tak-bardzo-wirtualnej rzeczywistości czają się również rozmaite niebezpieczeństwa. Media społecznościowe oraz serwisy informacyjne przepełnione są trollami, botami i fake newsami. Na zajęciach studenci zapoznani zostaną z charakterystyką poszczególnych zagrożeń, poznają metody ochrony przed nimi oraz modus operandi poszczególnych aktorów pojawiających się w cyberprzestrzeni. Zajęcia skupiać się będą na aspektach praktycznych, pozwalających lepiej zrozumieć mechanikę poszczególnych zjawisk. Uzupełnieniem będzie humorystyczne pokazanie skutków analfabetyzmu cyfrowego na przykładzie jednej z polskich służb specjalnych.

Literatura:

Władza algorytmów U źródeł potęgi Google i Facebooka - Jan Kreft, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

we are bellingcat an intelligence agency for the people - Elliot Higgins, Bloomsbury

Google hacking Jak szukać w Google, aby zarabiać pieniądze, budować biznes i ułatwiać sobie pracę - Patrycja Hrabiec-Hojda, Justyna Trzeciakowska

Człowiek vs komputer - Gojko Adzic, PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)