Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2SPS Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo sieciowe
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, będzie oparta o case studies, spotkania z praktykami i analizie wybranych zagadnień.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, będzie oparta o case studies, spotkania z praktykami i analizie wybranych zagadnień.

Literatura:

F. Stalder, Manuell Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo UJ 2012

U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka, Scholar 2012

M. Castells, Władza komunikacji, Wydawnictwo PWN, 2013

M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone, Wydawnictwo Muza 2007

K. Łuszczek, Wolność i kontrola w internecie drugiej fali

J. Zygmuntowski, Kapitalizm sieci, Wydawnictwo Roz:Ruch, 2020

https://bezpiecznewybory.pl/badania/mikrotargetowanie-reklam-politycznych-i-dezinformacja-w-internecie

Efekty uczenia się:

W1.Potrafi opisać i analizować w sposób pogłębiony zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach, które powiązane są z rozwojem społeczeństwa sieciowego oraz ma pogłębioną wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecznych związanych ze społeczeństwem sieciowym w ujęciu historycznym. S2_W31 W2.Posiada poszerzoną wiedzę odnośnie funkcjonowania społeczeństwa sieciowego w wymiarze społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym oraz ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologicznego ujęcia społeczeństwa sieciowego do innych nauk społecznych. S2_W17; S2_W03 U1.Potrafi przygotować ustną wypowiedź, wspartą prezentacją multimedialną, na temat mieszczący się w problematyce zajęć, wykazując się umiejętnością krytycznej analizy zmian społecznych oraz merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków na podstawie analizy źródeł socjologicznych. S2_U07; S2_U20; S2_U24 U2.Potrafi stosować koncepcje teoretyczne i pojęcia poznane na zajęciach do opisu i analizy zjawisk społecznych będących przedmiotem prezentacji oraz umie się krytyczne odnosić do konsekwencji zmian społecznych i kulturowych związanych ze społeczeństwem sieciowym. S2_U20, S2_U08 K1Jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy i gotowy na merytoryczną dyskusję wokół studiowanej problematyki. S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wynika z:

1) aktywności na zajęciach

2) przygotowania w małej grupie wystąpienia tematycznego (prezentacja, poster)

3) krótki esej (2-3 strony) na wybrany temat (inny niż wystąpienie tematyczne)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS. Łącznie - 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, będzie oparta o case studies, spotkania z praktykami i analizie wybranych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, będzie oparta o case studies, spotkania z praktykami i analizie wybranych zagadnień.

Literatura:

F. Stalder, Manuell Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo UJ 2012

U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka, Scholar 2012

M. Castells, Władza komunikacji, Wydawnictwo PWN, 2013

M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone, Wydawnictwo Muza 2007

K. Łuszczek, Wolność i kontrola w internecie drugiej fali

J. Zygmuntowski, Kapitalizm sieci, Wydawnictwo Roz:Ruch, 2020

https://bezpiecznewybory.pl/badania/mikrotargetowanie-reklam-politycznych-i-dezinformacja-w-internecie

Dodatkowo literatura dobrana do poszczególnych wystąpień tematycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.