Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1GER1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 1
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia zarządzania I st. - przedmioty lektorskie
Zarządzanie 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na poziomie B2.

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczeń przygotowujących do wystąpień ustnych. Istotnym elementem zajęć są wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu zarządzania.

Pełny opis:

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1GER1

kierunek: Ekonomia

Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 1

Jednostka: Instytut Zarządzania

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_5.

Rok studiów/semestr: I rok niestacjonarne, I st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h lektorat

Punkty ECTS : 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

- przygotowanie do zajęć i testów, pisanie prac domowych - 16 h

- udział w konsultacjach - 2 h

- pisanie testu końcowego 2 h razem 20 h = 0,8 pkt ECTS

1,2 + 0,8 = 2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK2

KA6_UK3

KA6_UO1

KA6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i letnim. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów z prac pisemnych - prac domowych i testów. Brana jest również pod uwagę aktywność na zajęciach, uczestniczenie w pracach grupy i przygotowanie na zajęcia.

Dopuszczelne są dwie nieobecności na zajęciach, pozostałe student musi zaliczyć ustnie na konsultacjach.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w grupie międzywydziałowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w grupie międzywydziałowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.