Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. II 0700-KN1-2LJA
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski cz. II 0700-KN1-2LJA
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga sobota (parzyste), 8:00 - 8:45
sala 211
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
co druga sobota (parzyste), 8:45 - 11:15
sala 211
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Career Paths: Police,Taylor,Dooley Express Publishing(second impression )2012

Career Paths:Security Personnel;Evans,Dooley,Express Publishing 2014

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005 University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego, taki jak:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com; www.ang.pl; www.angielski.edu.pl

czasopisma i gazety takie jak: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne takie jak:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com,

Zakres tematów:

Podstawowe terminy z zakresu socjologii i pedagogiki

Psychologia rozwoju człowieka

Zaburzenia, patologie, dewiacje i ich powiązania z przestępczością

Uzależnienia i ich wpływ na popełnianie przestępstw

Przestępczość młodocianych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Więziennictwo i resocjalizacja

Konflikty zbrojne i terroryzm

Problemy współczesnego świata- zrównoważony rozwój

Kazusy – przykłady głośnych przestępstw, badanie przyczyn

Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy

Prezentacja ustna wybranej dziedziny kryminologii

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie ,słuchanie w zakresie nauk prawniczych.

Ćwiczenie umiejętności słuchania odbywa się w oparciu o krótkie filmy i wykłady z dziedziny kryminologii.

Ćwiczenie umiejętności czytania odbywa się w oparciu o analizę anglojęzycznych tekstów.

Ćwiczenie umiejętności pisania odbywa się poprzez przygotowywanie streszczeń, referatów .

Ćwiczenie umiejętności mówienia odbywa się w formie interakcji na zajęciach, pracy w parach i grupach, przedstawienia prezentacji z wybranej dziedziny kryminologii.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej;

- wykonywanie w terminie modułów na platformie Blackboard;

- zdanie na min. 50% testów kontrolnych pisanych w sali i na platformie Blackboard;

- zdanie egzaminu w formie pisemnej na platformie Blackboard.

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na 1 zjeździe w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowej nieobecności na zajęciach, student zobowiązany jest do zaliczenia podczas najbliższego zjazdu lub konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Wykonywanie modułów na platformie Blackboard jest obowiązkowe i jest równoznaczne z obecnością na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.