Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. II 0700-KN1-2LJA
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski cz. II 0700-KN1-2LJA
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga sobota (parzyste), 8:00 - 8:45
sala 211
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
co druga sobota (parzyste), 8:45 - 11:15
sala 211
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Career Paths: Police,Taylor,Dooley Express Publishing(second impression )2012

Career Paths:Security Personnel;Evans,Dooley,Express Publishing 2014

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005 University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego, taki jak:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com; www.ang.pl; www.angielski.edu.pl

czasopisma i gazety takie jak: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne takie jak:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com,

Zakres tematów:

Podstawowe terminy z zakresu socjologii i pedagogiki

Psychologia rozwoju człowieka

Zaburzenia, patologie, dewiacje i ich powiązania z przestępczością

Uzależnienia i ich wpływ na popełnianie przestępstw

Przestępczość młodocianych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Więziennictwo i resocjalizacja

Konflikty zbrojne i terroryzm

Problemy współczesnego świata- zrównoważony rozwój

Kazusy – przykłady głośnych przestępstw, badanie przyczyn

Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy

Prezentacja ustna wybranej dziedziny kryminologii

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie ,słuchanie w zakresie nauk prawniczych.

Ćwiczenie umiejętności słuchania odbywa się w oparciu o krótkie filmy i wykłady z dziedziny kryminologii.

Ćwiczenie umiejętności czytania odbywa się w oparciu o analizę anglojęzycznych tekstów.

Ćwiczenie umiejętności pisania odbywa się poprzez przygotowywanie streszczeń, referatów .

Ćwiczenie umiejętności mówienia odbywa się w formie interakcji na zajęciach, pracy w parach i grupach, przedstawienia prezentacji z wybranej dziedziny kryminologii.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej;

- wykonywanie w terminie modułów na platformie Blackboard;

- zdanie na min. 50% testów kontrolnych pisanych w sali i na platformie Blackboard;

- zdanie egzaminu w formie pisemnej na platformie Blackboard.

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na 1 zjeździe w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowej nieobecności na zajęciach, student zobowiązany jest do zaliczenia podczas najbliższego zjazdu lub konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Wykonywanie modułów na platformie Blackboard jest obowiązkowe i jest równoznaczne z obecnością na zajęciach.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.