Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 380-OS1-2MOP
Rok akademicki 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 380-OS1-2MOP
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45
sala A6
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-03-01 10:15 : 11:45 sala A6
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-03-08 10:15 : 11:45 sala A6
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-03-15 10:15 : 11:45 sala A6
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-03-22 10:15 : 11:45 sala A6
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-03-29 10:15 : 11:45 sala A6
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jolanta Muszyńska, Agnieszka Sołbut
Literatura:

Albański Leszek, Gola Stanis3aw (2013), Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, ISBN: 978-83-61955-30-6.

Antas-Jaszczuk Alicja, Trębicka-Postrygacz Beata (2013), Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Z praktyki studenckiej, t. 2, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, ISBN: 987-83-70517-23-6.

Brągiel Józefa, Badora Sylwia [red.] (1997), Formy pracy opiekuńczo- -wychowawczej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa–Opole, ISBN: 83-70982-12-3.

Brągiel Józefa, Badora Sylwia [red.] (2005), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ISBN: 83-7395-139-3.

Górnicka Beata (2010b), Pedagogiczne walory programów profilaktycznych i wychowawczych, [w:] Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, red. Z. Jasiński, E. Nycz, Wyd. Instytut Œl1ski, Opole.

Górnicka Beata (2010c), Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wy- kluczeniu społecznemu młodzie¿y niedostosowanej społecznie – rola i zadania pedagoga, [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliñski, A. Lewicka, Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Sk3odowskiej, Lublin, ISBN: 978-83-22731-66-6.

Kelm Albin (2000), Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Akademickie „ Żak”, Warszawa, ISBN: 83-88149-29-6.

Krajewska Beata (2010), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, ISBN: 978-83-75874-62-4.

Łobocki Mieczysław (2009), Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, ISBN: 978-83-75870-81-7.

Łobocki Mieczysław (2010), Teoria wychowania w zarysie, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, ISBN: 978-83-7587-556-0.

Marzec Danuta K., Badora Sylwia [red.] (2002), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, ISBN: 83-73080-48-1.

Materne Jerzy (1998), Opiekuńcze funkcje szkoły: wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01077-41-7

Michalak Marek, Smolińska-Theiss Barbara (2011), Słowo wstępne, [w:] Rodzinne domy dziecka – opieka, wychowanie, terapia, red. B. Weigl, L. Drozdowski, Wyd. Fundacja ORLEN – DAR SERCA, Warszawa, ISBN: 978-83-93330-80-5.

Michel Małgorzata [red.] (2011), Streetworking: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ISBN: 978-83-23331-12-4.

Szymańska Joanna (2002), Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, [w:] Profilaktyka w środowisku lokalnym, red. G. Świątkiewicz, Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia3ania Narkomanii, Warszawa, ISBN: 83-90339-59-5.

Zarzecki Leon (2012), Teoretyczne podstawy wychowania: teoria i praktyka w zarysie, Wyd. Karkonoska Państwowa Szko3a Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, ISBN: 978-83-6195-519-1.

Zakres tematów:

1. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej

2. Sytuacje opiekuńcze

3. Opieka kompensacyjna i jej formy

4. Kierunki opieki kompemscyjnej

5. Opiekuńczo-wychowawcze funkcje szkoły

6. Pedagog szkolny i jego rola w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły

7. Uwarunkowania zaburzeń zachowania uczniów i jego korygowanie

8. Znaczenie wczesnych więzi społecznych

9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne jako instytucje wspierające rodzinę i szkołę

11. Poradnictwo w pracy opiekuńczo-wychowawczej

12. Wypalenie zawodowe pedagoga

13. Podstawy prawne funkcjonowania rodzin zastępczych

14. Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie zastępczej

15. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Metody dydaktyczne:

wykład, zajęcia zdalne na platformie Teams

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny- test 51% poprawnych odpowiedzi zalicza test, egzamin na platformie Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.