Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. IV [370-PN5-2LJA4] Rok akademicki 2021/22
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski cz. IV [370-PN5-2LJA4]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 8:15 - 10:00
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
co druga niedziela (parzyste), 8:15 - 10:00
sala 120
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Literatura podstawowa

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Zakres tematów:

Prawo cywilne – etapy procesu cywilnego.

Delikt – rodzaje deliktów, konsekwencje prawne.

Case study – proces o zniesławienie.

Case study – odszkodowanie za produkt wadliwy.

Prawo umów – rodzaje umów.

Język umów – tłumaczenie i tworzenie umów.

Prezentacja ustna z wybranej dziedziny prawa.

Temat ogólny: Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i

potrzeby dokształcania się przez całe życie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie ,słuchanie w zakresie nauk prawniczych.

Ćwiczenie umiejętności słuchania odbywa się w oparciu o krótkie filmy i wykłady z różnych dziedzin nauk prawniczych.

Ćwiczenie umiejętności czytania odbywa się w oparciu o analizę anglojęzycznych tekstów prawniczych.

Ćwiczenie umiejętności pisania odbywa się poprzez przygotowywanie streszczeń oraz dokumentów typowych dla zawodu prawniczego.

Ćwiczenie umiejętności mówienia odbywa się w formie interakcji na zajęciach, pracy w parach i grupach, przedstawienia krótkiej prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej;

-zdanie na min. 50% testów kontrolnych.

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach od punktacji końcowej odejmowane są punkty (-8pkt.), w przypadku nieprzygotowania do zajęć od punktacji końcowej odejmowane są punkty (-4pkt.).

W przypadku braku 50% punktów zaliczających lektorat student zobowiązany jest do streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (1 – 1.5 strony formatu A4).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych.

Ocena po semestrze IV

semestralny test zaliczeniowy 30%

egzamin ustny – prezentacja 30%

egzamin pisemny – pytania otwarte i zamknięte (czytanie, słuchanie, słownictwo) 40%

Skala ocen:

51 – 60 % - 3.0

61 – 70 % - 3.5

71 – 80 % - 4.0

81 – 90 % - 4.5

91 – 100 % - 5.0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)