Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [340-RP1-3SEL2] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [340-RP1-3SEL2]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 71
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Baczewska-Murdzek
Literatura:

Literatura podstawowa:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca:

1. Гагарина О. Ю., Михайлова М. С., Языковые средства выражения особенностей научного стиля, „Евразийский Союз Ученых”, 2019, № 6(63), c. 42 - 45.

2.Манаков Н.А., Москальчук Г.Г. , Ваша первая научная работа. Mетодические указания, Оренбург, 2006; Фразы научного стиля, „Метеор-Сити”, [online] https://www.meteor-city.top/frazi-nauchnogo-stilya [15.10.2021].

3. R. Gołębiowski, Struktura pracy dyplomowej, "Przegląd Naukowo-Metodyczny" 2014, nr 1

4.Filozofia przypisów, "Sztuka Edycji" 2017, nr 2.

5.M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 2010.

6.Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Warszawa 2005.

7.J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2019.

8.W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn 2008

9.S. Jarosz-Żukowska, Wolność badań naukowych i nauczania, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć dotyczy literatury rosyjskiej (zwłaszcza współczesnej) z akcentem na problematykę czasów kryzysu (politycznego, społecznego, kulturowego, wartości moralnych i duchowych).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: heureza, majeutyka, analiza tekstów, dyskusja, projekt, prezentacja. Proces dydaktyczny realizowany jest z wykorzystaniem metody aktywizującej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe: obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji, systematyczność w przygotowaniu materiału na seminarium. Student może mieć 1 nieobecność bez konieczności zaliczania. Pozostałe trzeba zaliczyć podczas konsultacji.

Uwagi:

Grupa łączona A+B

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)