Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury [430-KS2-1ANK] Rok akademicki 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Antropologia kultury [430-KS2-1ANK]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala B9
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Tomasz Olchanowski
Literatura:

Lewis H. Morgan, Społeczeństwo pierwotne, czyli badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacji. Warszawa: 1887 (https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=31240)

Edward B. Tylor,Cywilizacja pierwotna, Warszawa 1896, (https://polona.pl/item/cywilizacja-pierwotna-badania-rozwoju-mitologji-filozofji-wiary-mowy-sztuki-i,OTI4OTI1NzU/4/#info:metadata)

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1990, rozdz.: Franz Boas, s. 94 i nast.

B. Malinowski, Mit, magia, religia, przeł. B. Leś i D. Prałaszewicz, Warszawa 1990. (zwł.: rozdz. Mit w psychice człowieka pierwotnego).

B. Malinowski, Życie seksualne dzikich w północno zachodniej Melanezji, (w:) tegoż, Dzieła, t. 2, przeł. Józef Chałasiński, Andrzej Waligórski, Warszawa 1984.

Claude Lévi-Strauss, Elementarne struktury pokrewieństwa, przeł. M. Falski,Warszawa 2011.

Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. Krzysztof Pomian, Warszawa 1970.

Claude Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. Aniela Steinsberg, Wyd. Opus, Łódź 1992.

Clifford Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universiats, Kraków 2003.

Clifford Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

Clifford Geertz, Dzieło i życie, przeł. E. Dżurak, Sł. Sikora, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000 (zwł. rozdz.: Zaświadczające Ja. Dzieci Malinowskiego).

Mary Douglas, Baron Isherwood, The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, Routledge, London and New York 2002 (pierwsze wydanie: 1979).

Jean Baudrillard, The System of Objects, transl. by J. Benedict, Verso, London 1996 (pierwsze wydanie: Le systeme des objects, Gallimard, Paris 1968)

Jean Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.

Martin P. Davidson, Consumerist Manifesto. Advertising in Postmodern Times, Routledge, London and New York 1992.

Flora S. Michaels, How One Story is Changing Everything, Red Clover, Toronto 2011.

Jurgen Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. II, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 2002, rozdz.Zanik sprzężenia między systemem a światem życia.

Literatura uzupełniająca – przewodnik bibliograficzny:

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. Michał Buchowski, Instytut Kultury,Warszawa1999.

Badanie kultury. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wojciech J. Burszta, Krzysztof Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść, Instytut Kultury, Warszawa 1994.

Wojciech J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.

Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Ernest Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowalczuk, PIW, Warszawa 1997

Ernest Gellner, Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym, przeł. A. Bydłoń, Universitas, Kraków 1995.

Michael Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2004.

Michael Herzfeld, Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, przeł. M. Buchowski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011,

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków 2007.

Adam Kuper, Kultura – model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

Edward W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991.

Tzvetan Todorov, Podbój Ameryki. Problem Innego, przeł. J. Wojcieszek, Wydawnictwo Alteheia, Warszawa 1996.

Roch Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

Zakres tematów:

1/. Ewolucjonizm brytyjski. Ujęcie Lewisa H. Morgana i Edwarda B. Tylora

2/. Relatywizm kulturowy Franza Boasa

3/. Funkcjonalistyczne badania kultury Bronisława Malinowskiego

4/. Strukturalizm Cleude'a Levi-Straussa

5/. Postmodernistyczna antropologia kultury Clifforda Geertza

6/. Antroploogia konusmeryzmu. Ujęcie Mary Douglas, Barona Isherwooda, Jeana Baudrillarda i

7/. Antropologia kultury masowej - od szkoły frankfurckiej do współczesności

8/. Ekonomia i kultura - koncepcja Jurgena Habermasa i Flory S. Michaels

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji z wykorzystaniem prezentacji wizualnych; konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: egzamin pisemny

Kryteria oceniania: ocenie podlega znajomość wybranego i samodzielnie przygotowanego przez słuchaczkę/słuchacza problemu omawianego na wykładach. Ocena dotyczy znajomości treści wykładu lub wykładów poświęconych danej problematyce, znajomości literatury i umiejętności jej wykorzystania w samodzielnie napisanym eseju egzaminacyjnym.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)