Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 3 [340-RS1-3HLR3] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury rosyjskiej cz. 3 [340-RS1-3HLR3]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 71
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Joanna Dziedzic
Literatura:

1.Bajevskij V.S., Istorija russkoj literatury XX veka, Moskva 2003.

2.Emigracja i tamizdat, pod red. L.Suchanka, Kraków 1993.

3. Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, W-wa 1997.

4.Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

5. Sałajczykowa J., Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1995.

6.Koliadicz Tatiana, Ot Aksionowa do Głuchowskogo. Russkij ekpierimient, Moskwa 2010

7. Курицын В., Русский постмодернизм, Москва 1999.

8. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, под. ред. П. А. Николаева, Москва 2000.

9. Скоропанова И., Русская постмодернистская литература, Москва 2001.

10. Лейдерман Н., Липовецкий М., Современная русская литература, Москва 2001.

11. Skotnicka – Maj A., Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław 2001.

12. Огрызко В., Кто сегодня делает литературу в России (1-2т.), Москва 2006.

Zakres tematów:

1.Модернизм в русской литературе. Символисты «старшие».

2.Художественные искания «младосимволистов» .

3.Символизм и экспрессионизм в русской драматургии начала 20 века. .

4. Акмеизм в литературе Серебряного века

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 340-RS1-3HLR3, w cyklu: 2022, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 7 z 7

08.11.2022 00:08

5.Футуризм как революция в искусстве.

6. Теоретические основы имажинизма. Автобиографический и эмоциональный характер стихов С. Есенин.

7.«Обновленный» реализм рубежа веков. Образы-символы в рассказе Ивана Бунина

8. Тема революции и гражданской войны в рассказах 1920-х годов - „Конармия” Исаака Бабеля.

9. Своеобразие натуры человека переходного времени. Художественная специфика и проблематика сатирических рассказов

Михаила Зощенко

10. Философская проза 1930-х гг. Мастер и Маргарита Булхакова как пример возвращенной литературы.

11. Творчество Бориса Пастернака. Связь поэта с футуризмом.

12. Человек и история. Роман „Доктор Живаго” Бориса Пастернака.

13. Основные мотивы творчества М. Цветаевой.

14.Производственная проза - Валентина Катаева" Время вперед".

15.Литература русского зарубежья Антиутопия Владимира Набокова

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem, analiza i interpretacja tekstu literackiego, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: obecność i aktywny udział na zajęciach; systematyczne przygotowanie do zajęć; wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych;

Metody oceniania:

• Metody kształtujące: bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

• Metody podsumowujące: ostateczna, końcowa ocena polegająca na umiejętności zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu podczas kolokwium zaliczeniowego.

Obowiązująca skala ocen:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – wystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niewystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, aktywny udział w zajęciach zaliczenie oraz zdobycie przynajmniej wystarczającej wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, wszystkie pozostałe należy zaliczyć w godzinach konsultacji

Uwagi:

Grupa C

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)