Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA-gramatyka praktyczna 1 [340-AR1-1PGR] Rok akademicki 2022/23
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: PNJA-gramatyka praktyczna 1 [340-AR1-1PGR]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 17
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska
Literatura:

M. Foley, D. Hall. 2018. My Grammar Lab Advanced C1/C2. Pearson.

F. V. Bywater. 1969. A Proficiency Course in English.Hodder and Stoughton.

H. Gethin. 1983. Grammar in Context. Proficiency Level English. Collins ELT.

B. D. Graver. 1999. Advanced English Practice. OUP.

R. Quirk, S. Greenbaum, G.Leech, J. Svartvik. 2010. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.

M. Swan. 2005. Practical English Usage. OUP.

A. J. Thomson, A. V. Martinet. 2000. A Practical English Grammar. OUP.

Zakres tematów:

1.Podstawowe pojęcia gramatyczne i terminologia;

2. Czasy gramatyczne (omówienie, rodzaje czasowników, formy osobowe i bezosobowe, zmiany w pisowni form ciągłych i przeszłych, czasowniki nieregularne, użycie czasów w zdaniach czasowych i warunkowych, przysłówki w zdaniach czasowych);

3.Modalność (modalne czasowniki posiłkowe, prawdopodobieństwo, przymus, spekulacja oraz inne zastosowania);

4.Przyimki (wybrane przyimki czasu i miejsca, wyrażenia przyimkowe);

5.Rzeczowniki (rodzaje rzeczowników, liczba i rodzaj gramatyczny, dopełniacz saksoński, funkcja przymiotnikowa rzeczownika);

6. Przedimki;

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, w parach i grupowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.60% ze wszystkich testów łącznie. Nie

przewiduje się terminów poprawkowych pojedynczych testów.

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach

będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

60 – 68% = 3

69 -- 74% = 3,5

75 – 82% = 4

83 -- 92% = 4.5

93 – 100% = 5

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do wglądu do dwóch tygodni od nieobecności.

Uwagi:

grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)