Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 3 [340-RK1-3HLR3] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury rosyjskiej cz. 3 [340-RK1-3HLR3]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 1E
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Daniel Banasiak, Weronika Biegluk-Leś
Literatura:

M. Ściepuro, Motyw piękna i sztuki w twórczości Andrieja Wozniesienskiego, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 3, pod red. K. Galon-Kurkowej i E. Studziżby-Komisaruk, Wrocław 2001, s. 217-226.

W. Supa, Twórczość Walentina Katajewa, Białystok 1996.

Ю.О.Васильева, Концепция человека в повести В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой», „Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки”, 2016, т. 18, №1(2), s. 183-188.

W. Piłat, Twórczość Wampiłowa. Z zagadnień poetyki, Olsztyn 1986.

J. Szymak-Reiferowa, Bułat Okudżawa wczoraj i dziś, [w:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice 1994.

Ю. Андреев, Т. Баранова, Е. Сергеев, Обсуждаем наследие Высоцкого, „Вопросы литературы” 1987, № 4.

K. Głowania, „Poderżnijcie gardło mi, poderżnijcie żyły, tylko nie zerwijcie strun, co srebrem lśniły…” — wielcy bardowie Rosji, „Pisma Humanistyczne” 2010, nr 7, s.33-45.

L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994.

А. Латынина, Крушение идеологии. От „Одного дня Ивана Денисовича” к „Архипелагу ГУЛаг”, „Литературное обозрение” 1990, № 4.

A. Dudek, Groteska jako próba realizmu, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993.

А.В.Есина, Тезаурусный анализ романа В.Н.Войновича «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина», „Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки”, 2016, т. 18, nr 2, s. 92-96. https://cyberleninka.ru/article/n/tezaurusnyy-analiz-romana-v-n-voynovicha-zhizn-i-neobyknovennye-priklyucheniya-soldata-ivana-chonkina/viewer.

S. Barańczak, O Josifie Brodskim, [w:] J. Brodski, Wiersze i poematy, Warszawa 1988.

Cz. Miłosz, [przedmowa do:] J. Brodski, 82 wiersze i poematy, Kraków 1988.

И. Белов, Почтение ручья к источнику. Иосиф Бродский и Польша, https://culture.pl/ru/article/poctenie-ruca-k-istocniku-iosif-brodskii-i-polsa, 23 июня 2018.

Ольга Эдельман, Процесс Иосифа Бродского, „Новый Мир” 2007, nr 1, s. 152-167, https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2007/1/proczess-iosifa-brodskogo.html.

A. Dudek, Droga Krzyżowa Wieniczki Jerofiejewa, albo Rosja wódką umyta, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993.

Е. А. Смирнова, Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа, „Русская литература” 1990, № 3.

А. Генис, Виктор Пелевин: границы и метаморфозы, „Знамя” 1995, nr 12.

А. Соколянский, Шаблоны склоки и любви, „Новый Мир” 1995, nr 8.

Zakres tematów:

SEMESTR I:

1. Организационные занятия.

2-3. Истоки русского символизма – декаденты („старшие” символисты).

4. „Младшие” символисты - Александр Блок и Андрей Белый.

5.Символизм в русской драматургии начала 20 века. „Незнакомка” Александра Блока.

6. Экспрессионизм в русской драматургии начала 20 века на примере пьеcы Леонида Андреева „Жизнь человека”.

7.-8. Aкмеизм. Творчество Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой.

9. Футуризм. Формальные эксперименты кубофутуристов (Владимир Маяковский, Велемир Хлебников).

10. Тема революции и гражданской войны в рассказах 1920-х годов – „Конармия” Исаака Бабеля.

11. Художественная специфика и проблематика сатирических рассказов Михаила Зощенко – „Баня”, „Аристократка”, „Нервные люди”, „Гримаса нэпа” и др.

12-13. Философская проза 1930-х гг. „Мастер и Маргарита” Михаила Булхакова.

14.Человек и история. Роман „Доктор Живаго” Бориса Пастернака.

15. Образ тоталитарного гоcударства в антиутопии „Мы” Михаила Замятина.

SEMESTR II

1. Организационные занятия.

2. Поэзия периода "оттепели" нв примере творчества Андрея Вознесенского - поэма "Мастера", стихи "Гойя", "Ностальгия по настоящему", "Тишины!", "Порнография духа", "Охота на зайца".

3. "Святой колодец" Валентина Катаева как "мовистское" произведение.

4. Cпецифика деревенской прозы 70-х годов ХХ века - Валентин Распутин, "Прощание с Матёрой".

5. Русская драматургия 60-70-х годов ХХ века - "Утиная охота" Александра Вампилова.

6.-7. Поэты-барды. Булат Окуджава и Владимир Высоцкий как одни из наиболее ярких представителей жанра авторской песни.

8. "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына - эпопея о репрессиях.

9. Человек в нечеловеческих условиях - "Колымские рассказы" Варлама Шаламова.

10.Советская действительность в кривом зеркале - "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Владимира Войновича.

11-12. Поэзия Иосифа Бродского.

13. "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма.

14. Постмодернизм в драматургии - "Девушка моей мечты" Николая Коляды.

15. "Омон Ра" Виктора Пелевина - деконструкция советских мифов

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna i in.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne. Ocenianie ciągłe. Na ocenę końcową składają się następujące elementy: obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć (znajomość tekstu, opanowanie podanych wcześniej zagadnień i pojęć), aktywny udział w zajęciach, dodatkowa aktywność (np. przygotowanie prezentacji lub referatu). Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze, wszystkie pozostałe należy zaliczyć w godzinach konsultacji.

Uwagi:

Grupa A3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)