Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.4 [380-ON1-2JAN4] Rok akademicki 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język obcy - angielski cz.4 [380-ON1-2JAN4]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 17:00 - 18:30
sala zdalne
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
każda sobota, 17:10 - 19:25
sala B225 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-01 17:00 : 18:30 sala zdalne
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2024-03-09 17:10 : 19:25 sala B225 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2024-04-05 17:00 : 18:30 sala zdalne
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2024-04-13 17:10 : 19:25 sala B225 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2024-05-17 17:00 : 18:30 sala zdalne
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Grabowska
Literatura:

Materiały używane na zajęciach dostępne na:

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.onestopenglish.com

https://webgate.ec.europa.eu/sr/speech/multilingualism-1

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami :

Uzależnienia. Nomophobia - uzależnienie od elektroniki, w szczególności od telefonu komórkowego

Znęcanie się i zaniedbywanie wobec dzieci. Czynniki ryzyka i środki zaradcze.

Arteterapia

Przygotowanie do wygłoszenia prezentacji. Cechy dobrej prezentacji, typowe zwroty i wyrażenia. Indywidualne prezentacje studentów.

Zastrzega się że ze względu na wyznaczoną zdalną formę niektórych zajęć realizacja tematów może ulec niewielkim zmianom. Nie wpływa to na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie,

słuchanie. Podczas zajęć używane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentów do pracy (multimedia, zadania w formie papierowej lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, burza mózgu, itd.) zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich ustnych lub pisemnych prac domowych, zapewniając studentom różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji według jednej z zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.

W razie konieczności realizowania części zajęć w formie zdalnej, zajęcia prowadzone będą w formie synchronicznej na platformie Teams i/lub asynchronicznej (e-learningu) na platformie eduPortal.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po IV semestrze nauki. Przedmiot kończy się egzaminem.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru: za testy, prace pisemne, prace domowe, aktywność na zajęciach, oraz zadania na platformie eduPortal.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% wszystkich kartkówek leksykalnych,

-zaliczenie na min. 51% wszystkich zadań w formie e-learning,

- napisanie testu umiejętnościowego,

- napisanie prac pisemnych,

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwione w semestrze)

SKALA OCEN:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51% - 60% - dostateczny (3.0)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Warunki zdania Egzaminu po IV semestrze:

Uzyskanie przynajmniej 51% punktów z egzaminu.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Uwagi:

Lektorat realizują 2 kierunki wspólnie O-W i RES

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)