Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy transfer technologii [330-ES2-2LTEC] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowy transfer technologii [330-ES2-2LTEC]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 204
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Prystrom
Literatura:

Literatura podstawowa:

Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

Jasiński A. H., Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

Jasiński A. H., Ciborowski R., Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

Lowe P. Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Zakres tematów:

Temat 1. Gospodarka oparta na wiedzy. Znaczenie wiedzy

Temat 2. Innowacja (istota, typologia i źródła innowacji), proces innowacyjny, firma innowacyjna, przykłady firm innowacyjnych w kraju i na świecie, wprowadzenie do definicji transferu technologii

Temat 3. Transfer technologii, definicja, rodzaje transferu technologii

Temat 4. Innowacyjność a konkurencyjność (opracowanie na podstawie wybranego przedsiębiorstwa)

Temat 5. Źródła innowacji. Proces dyfuzji innowacji (wyszczególnienie na

Temat 6. Źródła finansowania transferu technologii

Temat 7. Transfer technologii a procesy gospodarcze

Temat 8. Polityka innowacyjna, jej ewolucja

Temat 9. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji Power Point

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest złożenie pracy projektowej i zaliczenie pisemne.

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% ogólnej sumy punktów.

Uwagi:

letni, Prystrom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)