Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna [340-ON2-2PS] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia społeczna [340-ON2-2PS]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Karolczak
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Aronson, J. (2022). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Aronson. E. Wilson T. Akert. R. (red.). (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wojciszke, B (2022). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Rozdział 13 i 15.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E. (red.), (2001). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP.

Tesser, A., Felson, R., Suls, J. (2004). Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Wstęp do psychologii społecznej. Wzajemność oddziaływań w toku interakcji społecznych. Metodologia badań w psychologii społecznej. Organizacja zajęć, omówienie wymagań.

2. Procesy poznania społecznego – rozumienie siebie, świata i innych ludzi.

3. Konflikt pomiędzy potrzebą indywidualności a bycia z innymi ludźmi. Analiza zjawiska konformizmu. Wpływ autorytetu na zachowania społeczne.

5. Agresja w funkcjonowaniu społecznym. Sposoby zapobiegania; spostrzeganie u siebie, u innych, w grupach.

6. Ludzkie dążenia do uzasadniania własnego postępowania.Teoria dysonansu poznawczego. Negatywne następstwa nadmiernej konsekwencji.

7. Człowiek, jego relacje i teoria przywiązania w perspektywie psychologii społecznej.

Metody dydaktyczne:

Krytyczna analiza tekstu naukowego

Tworzenie odniesień do codziennego życia

Metody aktywizujące

Zadania tematyczne

Dyskusja w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

(1) obecności – dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność; każda kolejna musi być niezwłocznie zgłoszona i odrobiona w formie uzgodnionej z osobą prowadzącą ćwiczenia. Brak ważnego usprawiedliwienia na ćwiczeniach z zaliczeniem (kolokwium) skutkuje koniecznością ostatecznego podejscia w terminie B. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

(2) pozytywna ocena z kolokwium - próg zaliczenia 51%

(3) ocena aktywności na zajęciach lub pozytywne wykonanie zadania tematycznego w formie uzgodnionej z osobą prowadzącą ćwiczenia.

Studenci proszeni są o niekorzystanie z mediów społecznościowych w trakcie zajęć.

Każdorazowo, prosimy o punktualne przybycie.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)