Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury romantyzmu [340-PS1-2HLR] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury romantyzmu [340-PS1-2HLR]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marcin Lul, Danuta Zawadzka
Zakres tematów:

I. Romantyzm i nowoczesność.

Oprac. M. Janion, Romantyzm a początek świata nowożytnego, w: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009. Tu m.in. A. Bielik-Robson, Racjonalność romantyzmu.

D. Siwicka, O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego, „Teksty Drugie” 1996, z. 1.

II. Romantyzm i nieskończoność.

Poezja nieskończoności / forma otwarta: fragment i cykl. Dzieło w ruchu (progresywizm).

Teksty źródłowe:

Kł…, O idei i uczuciu nieskończoności, w: Idee programowe romantyków polskich. Antologia. Oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

F. Schlegel, Fragment 116 z „Athenäum”, w: Manifesty romantyzmu 1790-1830, wybór i oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1995.

A. Mickiewicz, Ballady i romanse; Sonety krymskie

J. Słowacki, Kordian [fragm.]

Oprac. M. Strzyżewski, Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia, Toruń 2010.

A. Kurska, Fragment romantyczny. Wrocław 1989.

M. Piwińska, Koloryt uczuć, klimat wewnętrzny, topografia wyobraźni w cyklu „Ballad i romansów”, w: tejże, Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza, Gdańsk 2003.

III-IV. Poeta, natura, ekspresja. Metafory umysłu i tworzenia: zwierciadło, lampa, księga, roślina...

Zielony romantyzm: perspektywy badawcze.

Teksty źródłowe:

W. Wordsworth, Preludium [fragm.], w: Angielscy „poeci jezior”, wybrał, przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył. S. Kryński, Wrocław 1963.

J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera [fragm. - list o naturze]

G. Byron, Manfred [fragm.]

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz – księga czwarta w stosunku do całości.

Oprac. M. Janion, „Kuźnia natury”, w: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003. Rozdz. III-V.

W. Hamerski, Romantyczne „kuźnie natury” w perspektywie ekokrytyki, „Porównania” 2/ 2021.

V. Romantyczne poznanie: proces inicjacyjny, rewelatorstwo ducha. Poezja a nauka.

Teksty źródłowe: S. Goszczyński, Zamek kaniowski [fragm.] i wybór tekstów z antologii poniżej.

Oprac. M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997. Tu wstęp.

VI-VII. Kultura i tradycja w myśleniu romantyków.

Nowe mitologie. Konwersacje z tradycją - różne strategie. Historyzm i uniwersalizm metodologiczny. Kulturowe źródła (obszary) „romantyczności”. Literatura Północy i literatura Południa. Georomantyzm – program badań.

Teksty źródłowe:

F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej: w: Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska i J. Prokopiuk; wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1972.

F. Schlegel, Mowa o mitologii, w: Manifesty romantyzmu…, jw.

J. G. Herder, Wybór pism,wybór i oprac. T. Namowicz, Wrocław 1988. Tu fragmenty rozpraw: Wyjątki z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów; Szekspir; O duchu poezji hebrajskiej.

A. L.H. de Staël, O literaturze, w: Wybór pism krytycznych, przeł. i oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, Wrocław 1954.

Oprac.

M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2009. Rozdz. wstępny.

O. Płaszczewska, Cienie Południa i blaski Północy czyli o literaturze i geografii, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i M. Sokalskiej, Kraków 2010.

Georomantyzm. Literatura – miejsce – środowisko, red. E. Dabrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2015. Tu wstęp.

Atlas polskiego romantyzmu (online)

VI. Historia krytyczna, historyzm romantyczny.

VII. Historia i pamięć zapisane w literaturze.

VIII. Lud jako bohater historii.

IX. Mesjanizm

X. Z czego zrobione są "Dziady"

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)