Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja i korekta językowa (warsztaty) [340-PS1-2RKJ] Rok akademicki 2023/24
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Redakcja i korekta językowa (warsztaty) [340-PS1-2RKJ]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-07 15:00 : 16:30 sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego
KK
2024-03-14 15:00 : 16:30 sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego
KK
2024-03-21 15:00 : 16:30 sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego
KK
2024-04-04 15:00 : 16:30 sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego
KK
2024-04-11 15:00 : 16:30 sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego
KK
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Gorlewska, Katarzyna Kościewicz
Literatura:

Andrejewicz U., Koń się śmieje, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne?, „Poradnik Językowy” 2015, nr 2, s. 44–50.

Andrejewicz U., Pani ministra czy pani minister? O żeńskich formach nazw stanowisk, funkcji i tytułów w ujęciu feministycznym… i nie tylko, w: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, red. A. Janicka, C. Fournier Kiss, B. Olech, Białystok 2019, s. 619–631.

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2013 (rozdzi. 1. Co to jest redagowanie?; rozdz. Autorzy i redaktorzy; rozdz. Czytelnicy i cele tekstu; rozdz. 4. Założenia redakcyjne.

Ciborowski M., Instrukcja tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo w Politechnice Białostockiej, https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Instrukcja-tworzenia-dokumentów-dostępnych-cyfrowo-w-Politechnice-Białostockiej.pdf

Czy wyrażam się jasno?, https://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/projektowanie-uniwersalne/Czy%20wyrazam%20sie%20jasno.pdf

Gawron G., Universal design – projektowanie uniwersalne jako idea w dążeniu do osiągania partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), s. 125–144.

Jak tworzyć dostępne dokumenty tekstowe w edytorze MS Word?, https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word

Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych, Warszawa 2011.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego, Warszawa 2008 (rozdz. II. pkt 1. Natura polskiej ortografii; pkt 3. Pisownia łączna lub rozdzielna; rozdz. II. pkt 2. Użycie wielkiej albo małej litery; rozdz. III. Interpunkcja).

Karpowicz T., Redakcja językowa tekstu, Warszawa 2011 (rozdz. II. Ortografia profesjonalna i interpunkcja profesjonalna, pkt 1. Najtrudniejsze konteksty pisowni łącznej lub rozdzielnej; Zasady użycia łącznika w wieloczłonowych nazwach miejscowych).

Kołodziejek E. Baba z wozu – koniom lżej. Kilka słów o frazeologii, https://www.ewakolodziejek.pl/uploads/att/29/9/29/kilka.slow.o.frazeologii.pdf

Kołodziejek E. Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych, https://www.ewakolodziejek.pl/uploads/att/42/2/42/moda.jezykowa.pdf

Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2005 (rozdz. II. Zagadnienia poprawności leksykalnej – najważniejsze kwestie).

Motyka M., Projektowanie uniwersalne – dostępność i uczestnictwo dla wszystkich. Doświadczenia polskie, https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/wp-content/uploads/2021/11/Projektowanie-uniwersalne-–-dostepnosc-i-uczestnictwo-dla-wszystkich-1.pdf

Ożóg K., Wyrazy modne i nadużywane w polszczyźnie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin 2001.

Podracki J., Gałązka A., Gdzie postawić przecinek?, Warszawa 2010.

Polański E., Zasady pisowni, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2010 (tu: IV. Wielkie i małe litery).

Prof. Kłosińska: Pytają mnie, czy słowo "zajebisty" przestało już być wulgarne. Proponuję pytającemu test, Wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/7,75410,26361697,prof-klosinska-dzban-to-slowo-nacechowane-pejoratywnie.html?fbclid=IwAR20WFu6jZBcrH2-9w5JXwgM5APEyCDybi25qB_2iyWXA7WpRzjNxY-1ieE

Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji,

https://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/projektowanie-uniwersalne/projektowanie-uniwersalne.%20Objasnienie%20koncepcji.pdf

Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2016 (IV. Wielkie i małe litery; V. Pisownia łączna lub rozdzielna; VI. Użycie łącznika; VIII. Pisownia skrótów i skrótowców; XI. Ogólna charakterystyka polskiej interpunkcji; XII. Znaki interpunkcyjne).

Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG) 2.1, https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/#introduction

Źródła internetowe:

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, https://nowewyrazy.uw.edu.pl

Ewa Kołodziejek, https://www.ewakolodziejek.pl

Obcy język polski. Blog profesora Macieja Malinowskiego, https://obcyjezykpolski.pl

Polskie Towarzystwo Językoznawcze, http://ptj.civ.pl/pl/

Rada Języka Polskiego, https://rjp.pan.pl/index.php

Zespół Etyki Słowa Prezydium RJP PAN, http://www.etykaslowa.edu.pl

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Zasady pracy redaktora i korektora. Kluczowe pojęcia związane z redakcją i korektą (2 godz.).

Znaki korektorskie – ich zestaw i zastosowanie (4 godz.).

Pisownia łączna i rozdzielna. Pisownia z łącznikiem (4 godz.).

Stosowanie wielkich i małych liter (2 godz.).

Pisownia i odmiana skrótów i skrótowców (2 godz.).

Interpunkcja polska – znaki interpunkcyjne i ich funkcje, zagadnienia normatywne (4 godz.).

Poprawność leksykalna i frazeologiczna (4 godz.).

Przygotowanie tekstu zgodnie z regułami projektowania uniwersalnego (idea i zasady projektowania uniwersalnego, tworzenie dokumentu dostępnego) (4 godz.).

Redakcja i korekta autentycznych materiałów tekstowych (4 godz.).

Metody dydaktyczne:

miniwykład, ćwiczenia praktyczne; praca z tekstem; analiza materiałów tekstowych

Metody i kryteria oceniania:

Dozwolone dwie nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowywania, Pozostałe nieobecności należy odpracować podczas dyżuru prowadzącej. W trakcie jednego spotkania można zaliczyć jedną nieobecność. Wszystkie zaległości powinny być nadrobione przed terminem kolokwium.

Nieobecność na więcej niż 50% zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)