Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I [520-KS2-1SEMM8] Rok akademicki 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie I [520-KS2-1SEMM8]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B12
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-02-29 09:45 : 11:15 sala B12
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
2024-03-07 09:45 : 11:15 sala B12
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
2024-03-14 09:45 : 11:15 sala B12
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
2024-03-21 09:45 : 11:15 sala B12
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
2024-04-04 09:45 : 11:15 sala B12
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Prowadzący: Monika Kostaszuk-Romanowska
Literatura:

E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, przeł. R. Andruszko, Kraków 2012.

G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2010.

E. Fischer–Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. P. Śpiewak,

H. Datner-Śpiewak, Warszawa 2011.

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008.

R. Schechner, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2006.

A. Skórzynska, Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych, Poznań 2007.

A. Synowiec, W stronę analizy tekstu - wprowadzenie do teorii dyskursu, https://bibliotekanauki.pl/articles/325051.pdf.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Zakres tematów:

Specyfika pisania pracy naukowej.

Wymagania stawiane pracy magisterskiej: merytoryczne i formalne (na podstawie zasad pracy magisterskiej opublikowanych na stronie ISK).

Ustalanie problemu badawczego.

Konstruowanie hipotez badawczych.

Wybór pytań badawczych i określenie rodzaju materiału źródłowego.

Określenie metody badawczej na podstawie literatury teoretycznej.

Aspekty prawne pracy magisterskiej.

Struktura pracy magisterskiej. Funkcje i specyfika poszczególnych części.

Koncepcja tematu pracy - zasady problematyzacji.

Konstruowanie planu pracy.

Warsztat edycji, przypisów i bibliografii.

Zapoznanie studentów z fachową literaturą.

Sposoby poszukiwania literatury - tworzenie listy lekturowej.

Zatwierdzenie przez promotora tematu, planu i bibliografii.

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury, prezentacje studentów dotyczące problematyki przygotowywanych prac magisterskich, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

frekwencja, aktywność na seminarium, na zaliczenie zajęć w drugim semestrze: sformułowanie tematu, przygotowanie planu pracy i wykazu literatury teoretycznej

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)