Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doktryny polityczne [490-MS1-1DPOL] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Doktryny polityczne [490-MS1-1DPOL]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:45 - 19:15
sala 2003
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 72
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Karol Kuźmicz
Strona domowa grupy: https://www.prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Literatura:

I. Literatura podstawowa:

1. J. Baszkiewicz, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984.

2. L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2001.

3. K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnej, Warszawa 1968.

4. H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2001.

5. J. Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004.

6. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.

7. G.L. Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1985.

8. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2011.

9. M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993.

10. M. Szyszkowska, Zarys europejskiej filozofii prawa, Białystok 2004.

11. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.

12. A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Współczesna myśl polityczna : rozważania metodologiczne : wybrane ideologie i doktryny polityczne, Szczecin 2021.

II. Literatura uzupełniająca:

1. Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, wyb. i oprac. L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, M. Łuszczyńska, W. Więcław, Lublin 2003.

2. Historia idei politycznych. Wybór tekstów źródłowych, Tom I, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 2000.

3. Historia idei politycznych. Wybór tekstów źródłowych, Tom II, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 2001.

4. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery i M. Maciejewskiego, Warszawa 2009.

5. H. Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań 2001.

Zakres tematów:

I. Zajęcia: 1) Czym są doktryny polityczne? Doktryny polityczne czy doktryny polityczno-prawne? Ujęcie historyczne czy ich uwspółcześnienie? Doktryny polityczne a filozofia polityki. Doktryny polityczne a historia idei.

II. Zajęcia: 1) Wybrane doktryny polityczne Starożytności, cz . I: Sokrates i sofiści. 3) Doktryny polityczne Starożytności, cz. II : Platon i Arystoteles.

III. Zajęcia: 1) Doktryny polityczne Starożytności, cz. III: Hellenizm i Starożytny Rzym. Imperium, Republika, Cesarstwo.

IV. Zajęcia: 1) Doktryny polityczne chrześcijaństwa: od Św. Augustyna do Św. Tomasza z Akwinu. 2) Wyprawy krzyżowe a koncepcja wojny sprawiedliwej. 3) Spór o inwestyturę.

V. Zajęcia: 1) Reformacja i doktryny polityczne renesansu: między realizmem a utopizmem.

VI. Zajęcia: 1) Absolutyzm i kontrreformacja.

VII. Zajęcia. 1) Liberalizm i jego odmiany.

VIII. Zajęcia: 1) Myśl polityczna doby nowożytnych rewolucji: angielskiej, amerykańskiej i francuskiej.

IX Zajęcia: 1) Konserwatyzm i neoliberalizm.

X. Zajęcia: 1) Związki doktryn politycznych z wybranymi doktrynami prawnymi. Szkoła prawa natury, pozytywizm, normatywizm, szkoła psychologiczna, szkoła socjologiczna, szkoła wolnego prawa.

XI Zajęcia: 1) Socjalizm i komunizm. Faszyzm i nazizm.

XII Zajęcia: 1) Charakterystyka autorytaryzmów i totalitaryzmów XX wieku.

XIII Zajęcia: 1) Ekstremizmy polityczne. 2) Poszukiwaniu tzw. trzeciej drogi w dobie globalizacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami pogadanki związanymi z współczesnym znaczeniem omawianych doktryn, czytanie fragmentów tekstów źródłowych i ich krytyczna analiza, konsultacje na dyżurach, w tym udzielanie indywidualnych konsultacji poprzez kontakt mailowy.

Metody i kryteria oceniania:

Brana pod uwagę aktywność w czasie zajęć. Termin I i II: test: 25 pytań - zamkniętych. Trzy możliwości do wyboru: a, b, c. Zaznacza się jedną odpowiedź prawidłową przez jej podkreślenie, wszelkie inne skreślenia powodują nieważność odpowiedzi na dane pytanie!

Punktacja: 25-23 – bdb; 22-21 – db plus; 20-18 – db; 17-15 – dst plus; 14-12 – dst, 11-10-ndst plus; poniżej 10 – ndst. Brana pod uwagę aktywność na zajęciach. Możliwość indywidualnego przystąpienia do egzaminu w formie ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)