Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF
Reguły punktacji przedmiotu

Fiz_Gkr_S1_KRK - Fizyka gier komputerowych i robotów (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Fiz_Gkr_S1_KRK
Fizyka gier komputerowych i robotów (KRK)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 8
(2016 - 2019)
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)