Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody stosowane w analizie chemicznej 310-CS2-1PDWII-11
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
6
(2020 - 2021)
9
(2022 - 2022)
7
(2023 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe specjalizacyjne
ECTS_OBOW_SPEC
6
(2020 - 2021)
9
(2022 - 2022)
7
(2023 - ...)
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)