Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy rynek kapitału ludzkiego 330-MS2-2MRK
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
4
(2013 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe
ECTS_OBOW
4
(2022 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe grupa nr 1
ECTS_SPCL1
4
(2013 - 2021)
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)