Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy fiskalne w gospodarce światowej 330-MS2-2SFG
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
7
(2012 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe
ECTS_OBOW
7
(2022 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe grupa nr 3
ECTS_SPCL3
7
(2012 - 2021)
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)